Hvem er vi?

Pensionskassen Arkitekter & Designere er en medlemsejet pensionskasse, som blev oprettet i 1957. I dag har over 10.000 medlemmer deres pension hos os.

Størstedelen af pensionskassens medlemmer er uddannede arkitekter, designere eller tilsvarende, men vi optager også ansatte i virksomheder eller foreninger med tilknytning til arkitektfaget.

Pensionskassen er medlemsejet - medlemmer og ejere er de samme - og pensionskassens øverste myndighed er generalforsamlingen.