Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg samt lønpolitik

Bestyrelsen består af syv personer: Fire er valgt af og blandt medlemmerne, en er udpeget af Akademisk Arkitektforening (AA), en er udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere og en er valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Cecilie Therese Hansen, formand

Cecilie Therese Hansen, formand

Født 19. september 1966

Arkitekt MAA, medlemsvalgt.
Bygherrerådgiver hos Emcon A/S.

Andre tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S, medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører.

Lene Dammand Lund, næstformand 

Født 30. november 1963

Arkitekt MAA, MBA, medlemsvalgt. Rektor på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, design, konservering.

Andre tillidshverv: Medlem af 2030-panelet etableret af Folketingets 2030-netværk, bestyrelsesmedlem i UIA2023, medlem af bestyrelsen i Foreningen Bæredygtighedsmødet (Tomorrow), medlem af Designrådet, medlem af AP's risiko- og revisionsudvalg, rådsvalgt medlem af Akademiraadet (Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster).


Klaus Berentsen

Født 27. november 1959

Cand. merc., udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere. Tidligere partner i PwC med ansvar for den finansielle sektor. Direktør i Klaus Berentsen ApS.

Andre tillidshverv: Medlem af AP's revisions- & risikoudvalg.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen

Født 10. september 1958

Cand.polit., medlemsvalgt, direktør for Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben.

Andre tillidshverv: Formand for AP’s revisionsudvalg, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, chairman Bikuben Foundation New York Inc. og næstformand i Enkotec A/S og Fonden Roskilde Festival.

Holger Bisgaard

Født 29. maj 1952

Arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening.
Indehaver af Bisgaards kontor. Ekstern lektor på KADK.

Tillidserhverv: Formand for bestyrelsen for Jacob Gades Legat, Censor ved Arkitektskolen, Aarhus, Det jordbrugsfaglige institut, KU og institut Tek-sam, RUC.


Peder Walsøe

Peder Walsøe Pedersen

Født 18. juni 1962

Arkitekt MAA, MDB Byggeøkonom, medlemsvalgt, Arkitekt hos JJW Arkitekter

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen hos Danske Byggeøkonomer, Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører. Medlem af bestyrelsen på Waldorfskolen i København.

Mads Gudmand-Høyer

Mads Gudmand-Høyer

Født 8. februar 1966

Arkitekt MAA, byggeøkonom, medlemsvalgt.
Byggeteknisk konsulent Landsbyggefonden.

Andre tillidshverv: Medlem af Forbundet Arkitekter og Designeres repræsentantskab


Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere