Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg samt lønpolitik

Bestyrelsen består af syv personer: Fire er valgt af og blandt medlemmerne, en er udpeget af Akademisk Arkitektforening (AA), en er udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere og en er udpeget af de faglige organisationer i fællesskab.

Cecilie Therese Hansen, formand

Cecilie Therese Hansen, formand
Arkitekt (MAA), medlemsvalgt.
Bygherrerådgiver hos Emcon A/S.
Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Lene Dammand Lund, næstformand 
Arkitekt MAA, MBA, medlemsvalgt. Rektor for KADK.
Andre tillidshverv: Medlem af 2030-panelet, etableret af Folketingets 2030-netværk, Bestyrelsesmedlem i UIA2023, Bestyrelsesmedlem i BARK Rådgivning A/S, Bestyrelsesmedlem i Design Denmark og Medlem af Designrådet, Medlem af AP's risiko- og revisionsudvalg.

Klaus Berentsen
Cand. merc., udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere. Tidligere partner i PwC med ansvar for den finansielle sektor. Direktør i Klaus Berentsen ApS.
Andre tillidshverv: Medlem af AP's revisions- & risikoudvalg.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen
Cand.polit, medlemsvalgt, direktør for Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben. 
Andre tillidshverv: Formand for AP’s revisionsudvalg, medlem af bestyrelsen i Volt A/S, Fonden for Socialt Ansvar, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, Chairman Bikuben Foundation New York Inc. og næstformand i Enkotec A/S og Fonden Roskilde Festival.

Per Frølund Thomsen
Arkitekt (MAA), udpeget af Akademisk Arkitektforening.
Ejer af Frølund Consult.

Rie Øhlenschlæger

Rie Øhlenschlæger
Arkitekt (MAA), medlemsvalgt. Indehaver af AplusB.
Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Bestyrelsesmedlem i Det Økologiske Råd, bestyrelsesmedlem i KUBEN Management, bestyrelsesmedlem i NRGI, medlem af NRGI’s repræsentantskab, medlem af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse og medlem af ledelsen af Akademisk Arkitektforening Østjylland samt medlem af Teknologirådets repræsentantskab.

Mads Gudmand-Høyer

Mads Gudmand-Høyer
Arkitekt (MAA) byggeøkonom, medlemsvalgt.
Byggeteknisk konsulent Landsbyggefonden.

Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere