Image No Description

Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg samt lønpolitik

Bestyrelsen består af syv personer: Fire er valgt af og blandt medlemmerne, en er udpeget af Akademisk Arkitektforening (AA), en er udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere og en er valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Cecilie Therese Hansen, formand

Cecilie Therese Hansen, formand

Født 19. september 1966

Arkitekt MAA, medlemsvalgt.
Bygherrerådgiver hos Emcon A/S.

Andre tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S, medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører.

Lene Dammand Lund, næstformand 

Født 30. november 1963

Arkitekt MAA, MBA, medlemsvalgt. Rektor på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, design, konservering.

Andre tillidshverv: Medlem af 2030-panelet etableret af Folketingets 2030-netværk, bestyrelsesmedlem i UIA2023, medlem af bestyrelsen i BLOXHUB, medlem af bestyrelsen i Innomission 4: Cirkulær økonomi – tekstil og plast, medlem af Designrådet, medlem af Pensionskassen Arkitekter & Designeres revisions- og risikoudvalg.Klaus Berentsen

Født 27. november 1959

Cand. merc., udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere. Tidligere partner i PwC med ansvar for den finansielle sektor. Direktør i Klaus Berentsen ApS.

Andre tillidshverv: Medlem af Pensionskassen Arkitekter & Designeres revisions- & risikoudvalg.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen

Født 10. september 1958

Cand.polit, medlemsvalgt. Adm. direktør for Bikubenfonden.

Andre tillidshverv: Formand for Pensionskassen Arkitekter & Designeres revisions- og risikoudvalg, medlem af bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, chairman Bikuben Foundation New York Inc., formand for bestyrelsen i Høbbet A/S, formand for bestyrelsen i Bifi A/S, næstformand i Enkotec A/S, medlem af bestyrelsen i Københavns Almene Boligselskab (KAB).

Holger Bisgaard

Født 29. maj 1952

Arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening.
Indehaver af Bisgaards kontor. Ekstern lektor på KADK.

Tillidserhverv: Formand for bestyrelsen for Jacob Gades Legat, Censor ved Arkitektskolen, Aarhus, Det jordbrugsfaglige institut, KU og institut Tek-sam, RUC.


Peder Walsøe Pedersen

Peder Walsøe Pedersen

Født 18. juni 1962

Arkitekt MAA, MDB Byggeøkonom, medlemsvalgt, Arkitekt hos JJW Arkitekter

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen hos Danske Byggeøkonomer, medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører, medlem af Forbundet Arkitekter og Designeres repræsentantskab.

Mads Gudmand-Høyer

Mads Gudmand-Høyer

Født 8. februar 1966

Arkitekt MAA, byggeøkonom, medlemsvalgt.
Byggeteknisk konsulent Landsbyggefonden.

Andre tillidshverv: Medlem af Forbundet Arkitekter og Designeres repræsentantskab


Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere