Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg samt lønpolitik

Bestyrelsen består af syv personer: Fire er valgt af og blandt medlemmerne, en er udpeget af Akademisk Arkitektforening (AA), en er udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere og en er udpeget af de faglige organisationer i fællesskab.

Cecilie Therese Hansen, formand

Cecilie Therese Hansen, formand
Arkitekt (MAA), medlemsvalgt.
Bygherrerådgiver hos Emcon A/S.
Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Lene Dammand Lund, næstformand 
Arkitekt MAA, MBA, medlemsvalgt. Rektor for Det Kongelige Akademi.
Andre tillidshverv: Medlem af 2030-panelet, etableret af Folketingets 2030-netværk, Bestyrelsesmedlem i UIA2023, Bestyrelsesmedlem i BARK Rådgivning A/S, Medlem af Designrådet, Medlem af AP's risiko- og revisionsudvalg, Rådsvalgt medlem af Akademiraadet.

Klaus Berentsen
Cand. merc., udpeget af Forbundet Arkitekter og Designere. Tidligere partner i PwC med ansvar for den finansielle sektor. Direktør i Klaus Berentsen ApS.
Andre tillidshverv: Medlem af AP's revisions- & risikoudvalg.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen
Cand.polit, medlemsvalgt, direktør for Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben. 
Andre tillidshverv: Formand for AP’s revisionsudvalg, medlem af bestyrelsen i Volt A/S, Fonden for Socialt Ansvar, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, Chairman Bikuben Foundation New York Inc. og næstformand i Enkotec A/S og Fonden Roskilde Festival.

Holger Bisgaard
Arkitekt MAA., valgt af Arkitektforeningens repræsentantskab.
Indehaver af Bisgaards kontor. Ekstern lektor på KADK.
Tillidserhverv: Medlem af Arkitektforeningens repræsentantskab, Formand for bestyrelsen for Jacob Gades Legat, Medlem af bestyrelsen for Nordregio, Censor ved Arkitektskolen, Aarhus, Det jordbrugsfaglige institut, KU og institut Tek-sam, RUC.

Rie Øhlenschlæger

Rie Øhlenschlæger
Arkitekt (MAA), medlemsvalgt. Indehaver af AplusB.
Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører. Medlem af NRGI’s repræsentantskab. Medlem af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse og medlem af repræsentantskabet i Akademisk Arkitektforening og af ledelsen af Akademisk Arkitektforening Østjylland samt medlem af Teknologirådets repræsentantskab.

Mads Gudmand-Høyer

Mads Gudmand-Høyer
Arkitekt (MAA) byggeøkonom, medlemsvalgt.
Byggeteknisk konsulent Landsbyggefonden.

Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere