Nyheder  

Stort ja til markedsrente på digital generalforsamling

29. maj 2020

Arkitekternes Pensionskasse skrev historie, da den digitale generalforsamling blev gennemført 27. maj. Her blev der stemt ja til første skridt mod ny, moderne pensionsordning og til medlemsforslag om bæredygtigt pensionstilbud

Generalforsamlingen i Arkitekternes Pensionskasse 27. maj er den første fuldstændig digitale generalforsamling, der er gennemført i en tværgående pensionskasse herhjemme, og den tekniske afvikling af livestreaming, præsentationer, videoindlæg og direkte kommentarer på skrift eller telefon forløb gnidningsfrit.

Pensionskassen besluttede at afvikle generalforsamlingen digitalt, da Finanstilsynet åbnede for muligheden på grund af Corona, og den digitale afvikling gav medlemmer over hele landet mulighed for at deltage trygt hjemmefra.

Ja tak til markedsrente

Generalforsamlingen var Cecilie Therese Hansens første på formandsposten, og i bestyrelsens beretning fortalte hun blandt andet, at pensionskassen nu har rundet 10.000 medlemmer og om arbejdet for at kunne tilbyde alle medlemmer en moderne pensionsordning, der passer til den enkeltes livssituation og har en konkurrencedygtig bæredygtighedsprofil.

Arbejdet for overgang til et nyt markedsrenteprodukt har stået på i længere tid, og bestyrelsen ville gerne have tilbudt et kollektivt omvalg sidste år. Det gav Finanstilsynet imidlertid afslag på, men bestyrelsen er ikke enig i afgørelsen og har indbragt den til Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn. Man forventer et snarligt svar, fortalte formanden i sin beretning.

I lyset af den lange proces havde bestyrelsen valgt at fremlægge forslag om, at alle nytegninger sker i markedsrente for at sikre nye medlemmer en løsning, der i højere grad er i overensstemmelse med deres alder og livssituation, forklarede Cecilie Therese Hansen.

Det nævnte forslag blev senere på generalforsamlingen vedtaget med flere end 93 pct. af stemmerne. Bestyrelsens andet forslag på generalforsamlingen, forelæggelse og godkendelse af lønpolitik, blev også vedtaget.

Gang i debatten

Til trods for stor fysisk afstand mellem deltagerne på generalforsamlingen, var der god debat undervejs. Medlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål og kommentere både skriftligt og på telefon, og det benyttede mange sig af.

Som noget nyt havde forslagsstillerne i år mulighed for at præsentere deres forslag i en kort video, og det benyttede de sig af. Bl.a. medlem Hanne Egebjerg, hvis forslag om ændring af reglerne om modregning i forbindelse med invalidepension dog ikke blev vedtaget.

Det gjorde til gengæld tre forslag fra Mads Gudmand-Høyer m.fl. om et bæredygtigt pensionstilbud i Sampension-fællesskabet, der mere konkret handler om realisering af en portefølje fri for investeringer i fossil udvinding senest i 2025 (den fulde ordlyd kan ses i indkaldelsen til generalforsamlingen under punkt 5-c.d.e).

Det femte medlemsforslag på generalforsamlingen var fremsat af Lilian Jensen m.fl. og handlede om etablering af en investeringsstrategi, som fuldt ud efterlever Parisaftalens målsætning om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 pct. Forslaget blev ikke vedtaget.

Urafstemning om bestyrelsespost

Bestyrelsesmedlem Kirsten Sanders medlemsperiode udløber og bestyrelsen havde indstillet Lene Dammand Lund, rektor for KADK, til posten. Peder Walsøe Pedersen havde også valgt at stille op til posten. Derfor sendes valget til urafstemning. Det får du som medlem besked om i din digitale postkasse.

I den nærmeste fremtid kan du finde referatet fra generalforsamlingen her på hjemmesiden.