Nyheder


Pensionsopsparingerne udleder markant mindre CO2

Udledningen af CO2 er faldet markant blandt de selskaber, pensionskassen har investeringer i. Udvinding af olie er klimamæssigt et dilemma men fortsat nødvendig for forsyningssikkerheden og den sociale og økonomiske stabilitet.

23. november 2023

Da pensionskassens ansvarlige investeringspolitik indeholder en forpligtelse til at investeringerne skal have en netto-nuludledning i 2050, er der et stort fokus på at nedbringe investeringernes CO2-udledning.

Det går heldigvis den rigtige vej, viser en opgørelse over den absolutte udledning fra pensionskassens portefølje af børsnoterede aktier og direkte ejede kreditobligationer.

Opgørelsen viser, at udledningen faldt med 14 procent i første halvdel af 2022. Dermed er der siden primo 2020 opnået en reduktion på 41%.

Investorerne lægger pres på selskaberne

En af årsagerne til den faldende udledning er, at mange selskaber verden over generelt arbejder med at få et lavere klimaaftryk.

”Det virker, når investorerne lægger pres på selskaberne for at ændre på deres klimaadfærd. Den indsats tager vi i høj grad del i – det sker både gennem direkte dialoger med selskaberne og via kollektive dialogprogrammer, som vi deltager i igennem internationale samarbejder som Climate Action 100+ og CDP (tidl. Carbon Disclosure Project),” forklarer ESG-chef i Sampension, Jacob Ehlerth Jørgensen.

Nye oliefelter er et dilemma

Vi har i øjeblikket igangværende dialoger med selskaber i vores egen portefølje, som har søgt om licens til at udvinde olie fra nye norske oliefelter.

”Vi ser meget alvorligt på oplysninger om, at flere af de energiselskaber, vi investerer i, vil udvinde fossil energi fra nye felter i Norge. Derfor har vi kontaktet de fire selskaber det drejer sig om i vores portefølje. Helt konkret skal de forklare, hvordan udvinding fra nye norske oliefelter er foreneligt med målsætningen om at reducere deres klimaaftryk til netto nul i 2050 – også set i lyset af udmeldingerne fra Det Internationale Energi Agentur,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

De nye oliefelter i Norge opstiller dog et komplekst dilemma. Der er fortsat en høj efterspørgsel efter olie, da der i de fleste dele af verden fortsat ikke produceres nok vedvarende energi. Det gælder både i vores del af verden men ikke mindst i mange udviklingslande.

”For at gøre mindst skade på klimaet er det derfor vigtigt, at det er de mest klimaeffektive selskaber, der står for udvindingen af olien. Alternativet er at langt mindre effektive selskaber med større klimabelastning henter olien op i andre dele af verden. Det er blandt andet det, vi undersøger lige nu,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

”Selskaberne i vores portefølje, der har søgt om licens til at udvinde olien i de nye norske oliefelter, har alle sat netto-nuludledningsmålsætninger, ligesom de har vedkendt sig, at de er nødt til at ændre på deres forretningsmodel. Vi har sat som krav, at investering i olie ikke må påvirke deres målsætning om at være klimaneutrale i senest 2050,” fortsætter Jacob Ehlerth Jørgensen.

Selskaber skal deltage i grøn transition

At klimaaftrykket falder, skyldes også, at pensionskassen fravælger selskaber, der ikke kan eller ønsker at deltage i den grønne transition.

”Vi dirigerer hellere pengene hen mod de selskaber indenfor de respektive sektorer, der både kan og vil ændre deres klimaftryk,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.