Nyheder  

Nyt medlem af bestyrelsen

Medlemmerne i Arkitekternes pensionskasse har nu stemt om, hvem der skal have en post i bestyrelsen.

Valget af nyt bestyrelsesmedlem til Arkitekternes er nu sluttet og stemmerne er gjort op. I alt 489 medlemmer har stemt inden for fristen, som var den 15. maj 2017. Pensionskassen har 8.999 medlemmer, så det svarer til en stemmeprocent på 5,4 %.

Pensionskassen har valgt følgende kandidat til bestyrelsen for en tre-årig periode:

  • Kirsten Sander, 257 stemmer

Den anden kandidat, Ole Bjørn Petersen fik 232 stemmer.

Kandidaterne og bestyrelse er orienteret om valgets udfald.

Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse ser herefter således ud:

  • Mette Carstad
  • Cecilie Therese Hansen
  • Rikke Francis
  • Søren Kaare-Andersen
  • Kirsten Sander
  • Per Frølund Thomsen
  • Rie Øhlenschlæger