Nyheder  

Ny repræsentant for FAOD i pensionskassens bestyrelse

4. maj 2020

Klaus Berentsen afløser Rikke Sylow Francis som sagkyndigt bestyrelsesmedlem i Arkitekternes Pensionskasse.

Arkitekternes Pensionskasse får nyt ansigt på posten som sagkyndigt bestyrelsesmedlem udpeget af FAOD, når Klaus Berentsen afløser Rikke Sylow Francis, som pr. 30. april 2020 har forladt bestyrelsen efter seks års medlemskab.

Klaus Berentsen er en tung profil i den finansielle sektor og har bl.a. en fortid som partner i PwC, hvorfra han sidste år valgte at gå på pension for i stedet at satse på en bestyrelseskarriere. Han glæder sig til at gå i gang med arbejdet.

”Det vigtigste for mig er i første omgang at komme tættere på arkitekterne. Jeg vil bruge en masse energi på at lære, hvordan de mennesker, jeg repræsenterer, tænker og føler og omsætte det til nogle krav og ønsker til pensionskassen, der kan opfylde deres mål og drømme,” forklarer Klaus Berentsen.

Han spår, at arbejdet med grønne investeringer og sikring af høje afkast kommer til at fylde godt i bestyrelsesarbejdet i den kommende tid.

Klaus Berentsen har tilbragt hele sin professionelle karriere i den finansielle sektor og har før sin tid hos PwC bl.a. været direktør i Codan Liv & Pension.

”Efter at jeg er stoppet hos PwC og er gået i gang med bestyrelsesuddannelsen på CBS, har jeg nikket til et par poster i den finansielle sektor ved siden af den her bestyrelsespost. Jeg mener, at jeg ved noget om, hvordan man sikrer høje afkast, stærke produkter og høj medlemsservice, og jeg glæder mig til at bidrage til bestyrelsesarbejdet,” siger han.

Klaus Berentsen er en gammel kending i Arkitekternes Pensionskasse. Da pensionskassen i januar 2017 valgte at gå fra Unipension til Sampension, var Klaus Berentsen, som dengang var hos PwC, rådgiver under procesessen. Og allerede inden da havde han godt indblik i pensionskassen, som gennem længere tid havde brugt ham som dialogpartner på pensionsfaglige spørgsmål og udfordringer og som facilitator ved strategiseminarer.

”Klaus er en erfaren rådgiver inden for finanssektoren og har et rigtig godt indblik i pensionsbranchen, både når det handler om produkter og aktører, muligheder og udfordringer. Jeg glæder mig til at samarbejde med ham i bestyrelsen,” siger bestyrelsesformand Cecilie Therese Hansen.

Hun benytter samtidig lejligheden til at give Rikke Sylow Francis et par ord med på vejen.

”Vi har haft stor glæde af Rikkes pensionstekniske og regulatoriske indblik – og af hendes forståelse af krav og forventninger til pensionskasser, som har været stigende hen over årene. Hun har blandt andet gjort en rigtig stor indsats i vores revisions- og risikoudvalg og har været en fornøjelse at arbejde sammen med,” siger Cecilie Therese Hansen.