Nyheder  

Generalforsamling med fokus på ansvarlige investeringer

12.april 2019

Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab var blandt fokusområderne på årets generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Aktivt ejerskab var et af omdrejningspunkterne, da Arkitekternes Pensionskasses bestyrelsesformand, Mette Carstad, bød velkommen og aflagde beretning for 2018 ved pensionskassens generalforsamling 9. april i Hellerup.

Hun fortalte blandt andet om, hvordan Sampension-fællesskabets tværgående udvalg for ansvarlige investeringer arbejder og om, hvordan pensionskassens øgede fokus på blandt andet klimaområdet kan ses i den årlige ESG-rapport.

I sin beretning kom formanden også ind på, hvordan de nye samfundsforudsætninger og længere levetider påvirker pensionsformuen og fortalte om, hvordan pensionskassen fortsat arbejder mod en kollektiv overgang til markedsrente og anker den afgørelse til Erhvervsankenævnet, som er truffet af Finanstilsynet.

Efter sin beretning gav Mette Carstad mikrofonen videre til Sampensions adm. direktør Hasse Jørgensen, som præsenterede udvalgte hovedbudskaber og nøgletal fra årsrapporten.

Spørgelysten var stor hos de fremmødte medlemmer under den efterfølgende debat, hvor der blandt andet blev drøftet emner som hensættelser, størrelsen af pensionsudbetalinger, kollektiv overgang til markedsrente og – ikke mindst – ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, herunder indholdet i den årlige ESG-rapport.

Bestyrelsen præsenterede herefter er forslag om vedtægtsændringer, som blev vedtaget, og forelagde lønpolitikken, som blev godkendt. Et forslag om regulativændringer, der handlede om modregning i invalidepension, blev imidlertid nedstemt. Det samme gjorde et forslag fra Hanne Egebjerg Frantsen om samme emne. Samtlige forslag, der var til debat, kan ses under punktet ”Indkaldelse med dagsorden” her

Klimadebat tog over

Herefter tog klimadebatten over, da et forslag om aktivt ejerskab fra Lillian Jensen m.fl. var til debat. Første del af forslaget handlede om udøvelse af aktivt ejerskab i fossile selskaber, anden del om transparens. Her henstille man eksempelvis til, at bestyrelsen i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer blandt andet sikrer at omsætte politikkerne for ansvarlige investeringer i operationelle mål til brug for udøvelsen af aktivt ejerskab” og offentliggør kriterier for optagelse af dialog. Den fulde ordlyd kan findes under punkt 5.b. i ”Indkaldelse med dagsorden” her). Både del et og to af forslaget blev vedtaget.

Efterfølgende et forslag fra Gerd Wiboe m.fl., vedrørende investeringer i fossile selskaber, præsenteret. Dette forslag blev også splittet op i to. Første del, der anmodede bestyrelsen om at afvikle samtlige investeringer i fossile selskaber, blev vedtaget. Anden del, en anmodning til bestyrelsen om hurtigst muligt at tilbyde medlemmerne investeringsporteføljer med differentieret indhold, således at medlemmerne individuelt vil kunne fravælge investeringer i fossile selskaber senest ved årsskiftet, blev ikke vedtaget (den fulde ordlyd kan findes under punkt 5.c. i ”Indkaldelse med dagsorden” her)

Urafstemning på trapperne

Bestyrelsesformand Mette Carstad og bestyrelsesmedlem Rie Øhlenschlæger var begge på genvalg til bestyrelsen, men da også Mads Gudmand-Høyer og Holger Bisgaard havde meldt sig som bestyrelseskandidater, sendes valget til urafstemning. Det får du som medlem besked om i din digitale postkasse 1. maj.

Et referat af generalforsamlingen kan findes her på hjemmesiden i løbet af uge 16.