Nyheder


Generalforsamling: Fornemt afkast og ny pensionsordning til medlemmerne i 2021

11. maj 2022

Der var fokus på rigtig flotte afkast og den nye markedsrentepensionsordning til medlemmerne på årets generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse, som medlemmerne godkendte fremover skal hedde ”Pensionskassen Arkitekter & Designere”.

2021 har budt på høje flotte afkast og en ny markedsrentepensionsordning til medlemmerne. Sådan lød det fra Cecilie Therese Hansen, formand i Pensionskassen Arkitekter & Designere, på årets generalforsamling, som fandt sted d. 26. april i Centralværkstedet i Aarhus.

”Det samlede afkast for 2021 landede tæt på 1,1 mia. kr., hvilket er et af de højeste afkast i vores pensionskasses historie. Trods mindre tilfredsstillende afkast i 2020 så valgte vi at holde fast i investeringsstrategien, som vi faktisk vurderede ville skabe et godt langsigtet afkast til medlemmerne. Beslutningen om at holde fast viste sig at være helt rigtig,” sagde Cecilie Therese Hansen.

Således endte afkastet i gennemsnitsrente på 10,7 pct. i 2021, mens afkastet i de nye markedsrenteordninger blev på 21,3 pct. for et 50-årigt medlem med moderat risiko – hvilket faktisk var det højeste afkast i 2021 blandt alle pensionsselskaber med markedsrente.

Netop markedsrenteordningerne, som medlemmerne fik adgang til i 2021, blev også fremhævet i formandens beretning.

”Vi har nu et moderne og fleksibelt pensionsprodukt i markedsrente, som er solidarisk funderet og fuldt ud på højde med, hvad de kommercielle selskaber tilbyder deres kunder, men til en helt anden pris. Som medlemsejet pensionskasse er det en yderst tilfredsstillende og fremtidssikrende situation,” sagde Cecilie Therese Hansen.

Siden starten af 2021 blev alle nye medlemmer automatisk oprettet i en markedsrenteordning med fleksible forsikringsdækninger. Og i efteråret 2021 blev der gennemført en meget stor kampagne, hvor 1.800 eksisterende medlemmer takkede ja til at skifte fra gennemsnitsrente til markedsrente. Næste runde af tilbuddet er sat i gang og løber frem til sommerferien.

På generalforsamlingen blev fremsat en række forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, som alle blev vedtaget.

Medlemmerne takkede ja til navneændring af pensionskassen til ”Pensionskassen Arkitekter & Designere”, at pensionskassen fremover kan tilknytte en obligatorisk sundhedsforsikring for medlemmer optaget via en såkaldt virksomhedsaftale, og endelig at grænserne for, hvornår der sker modregning i invalidepensionen, forhøjes.

Der blev også stemt om to opfordringer til bestyrelsen, dels om et bæredygtigt pensionstilbud, med ønsket om specifikt mål for andel af grønne investeringer, medlemskab af organisationen NZAOA og øget transparens, og dels en opfordring til at foretage en markedsundersøgelse af tilbud om pensionsforvaltning og administration med fokus på bæredygtighed.

Der skal vælges to medlemmer til pensionskassens bestyrelse. Bestyrelsen har i en helt åben proces i mellem i alt 13 interesserede medlemmer valgt at pege på to relevante kandidater set i lyset af opgaver og kompetencer. På Generalforsamlingen meldte sig yderligere to kandidater, hvorfor der holdes urafstemning om bestyrelsesvalget frem til d. 2. juni kl. 12.

Læs hele referatet fra generalforsamlingen her

Cecilie Therese Hansen, formand i Pensionskassen Arkitekter & Designere til generalforsamling 2022

Cecilie Therese Hansen, formand i Pensionskassen Arkitekter & Designere til generalforsamling 2022.