Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2023

Rikke Rohr

Rikke Rohr er opstillet af medlemmer.

Kompetencer og mærkesager

Vi skal have en pensionskasse, vi kan være stolte af!

Arkitekter og designere arbejder dagligt på at bidrage positivt til den grønne omstilling, og vi skal være trygge ved at vores mange pensionsmilliarder gør det samme. Lige nu arbejder nogle af dem for ny olieudvinding i Arktis - det skal vi have stoppet.

Vi skal have genskabt tilliden til, at vores opsparinger forvaltes ambitiøst, såvel på afkast som samfundsansvar.

Vi skal sikre et levende og konstruktivt medlemsdemokrati, hvor bestyrelsen, medlemmerne og sekretariatet – gennem transparent dialog og et fælles værdigrundlag - udvikler markedets mest attraktive produkter til arkitekter og designere.

Hermed vil vi også kunne tiltrække de mange, som i dag har valgt at have deres opsparing andre steder.

Mine kompetencer er

  • at inspirere til samarbejde og dialog
  • at turde stille de svære spørgsmål på konstruktiv vis
  • at videreformidle information, så alle føler sig i stand til at danne sig en holdning
  • at insistere på ordentlighed og et højt ambitionsniveau
  • at udvikle nye koncepter og redskaber
  • at sikre at alle relevante interesser er repræsenteret på ledelsesniveau
I PAD mangler vi at få de erhvervsaktive arkitekter og designere i 30’erne og 40’erne engageret og repræsenteret. Det vigtige arbejde vil jeg gerne bidrage til. Vi har brug for de yngre generationers viden, visioner og virkelyst – også her. 

CV

 
2022-Arkitekt MAA v/ MOLE Arkitekter 
2022-2022Direktør v/ Demokratiskolen
2021-2021Programleder v/ Demokrati Garage
2019-2021Forperson v/ Sydhavnens Folkemøde
2019-Indehaver v./ Rohr Arch
2018-2018Arkitekt MAA v/ ERIK Arkitekter
2016-2018Arkitekt MAA v/ SITE Arkitekter
2012-2013Underviser på snedkeruddannelsen v. / KTS
2012-2019Indehaver v. Rohr Cph
2007-2015Arkitekt v/ Nykredits Hovedsæde

Øvrige ledelseshverv

Medlem af Realdanias Repræsentantskab
Medlem af Akademisk Arkitektforenings Repræsentantskab
Medlem af Adviceryboardet for OPEN’23
Medlem af udvalget for ‘Det Næste Akademi’, Akademirådet