Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2023

Lene Dammand Lund

Lene Dammand Lund, næstformand for bestyrelsen er opstillet af bestyrelsen.

Kompetencer og mærkesager

  • De mål, der kommer til udtryk i FNs Verdensmål og andre internationale aftaler skal nås. Min tilgang vil være, ikke kun at fokusere på de hurtige, nemme løsninger, som høster umiddelbar applaus, men at arbejde langsigtet og strategisk på at nå de ambitiøse mål, vi har sat – også når det handler om svære opgaver, som at bidrage til internationale virksomheders omstilling. Jeg vil have et særligt blik for afgørende faktorer som reduktion af pensionsmidlernes CO2-aftryk og bidrag til social retfærdighed
     
  • Jeg ønsker at arbejde for balancer, hvor det både sikres at medlemmerne har et godt sikkerhedsnet under deres arbejdsliv og pension, og at deres pensionsmidlerne arbejder for et samfund, som også på længere sigt danner ramme om et godt liv. I den forbindelse vil arkitekter og designeres særlige arbejdsmarked med korttidsansættelser og relativ lav indtægt være i fokus. Når det handler om investeringer, vil jeg have et særligt fokus på ejendomme
     
  • Jeg ser den nødvendige samfundsudvikling, som en holdsport – som noget der skal ske på tværs af faggrupper, ekkokamre og andre siloer, og ser derfor en fordel i større samarbejder som det, vi har i Sampension
     
  • Den ærlige, konstruktive og fordomsfrie dialog er helt afgørende. Der skal være plads til gråtonerne i de dilemmaer, der er i pensionskassens emnefelt. Sådan en dialog har den seneste tid været under pres bl.a. af kampagner på de sociale medier. Jeg vil arbejde for at den igen får gode kår i bestyrelsen og i kommunikation med medlemmerne og pensionskassens samarbejdspartnere.

CV

 
2012- Rektor for Det Kongelige Akademi (www.kglakademi.dk)
2006-2012Administrerende direktør i SLA A/S (www.sla.dk)
2004-2006Adjunkt i procesdesign, Det Kongelige Akademi
2002-2004Egen virksomhed, Lund Arkitektur
2002-2004MBA-BYG uddannelse, CBS
1995-2002Redaktør af tidsskriftet Arkitekten
1994-1995Arkitekt på tegnestuen Prof. Bernhard Winking, Berlin
1992-1994Medejer af tegnestuen Pluskontoret, Århus
1991-1992Arkitekt på tegnestuen von Gerkan, Marg und Partner, Hamborg
1991Kandidatgrad i arkitektur, bygningskunst, Arkitektskolen Aarhus

Tillidsposter

 
2022-Medlem af ekspertgruppe for ny arkitekturpolitik, Kulturministeriet
2022-Bestyrelsesmedlem i BLOXhub
2021-Bestyrelsesmedlem i Trace (Innomission, cirkulær økonomi – plast og tekstil)
2020-2022Bestyrelsesmedlem i Foreningen bæredygtighedsmødet (Tomorrow) 
2019-Bestyrelsesmedlem i UIA
2018-Medlem af 2030-panelet etableret af Folketingets 2030-netværk
2017-2021Bestyrelsesmedlem i BARK Rådgivning A/S
2015-2020Bestyrelsesmedlem i Design Denmark
2013- Medlem af Designrådet
2006-2012Bestyrelsesmedlem i Signal Arkitekter (www.signal-arki.dk)
2004-2018Bestyrelsesmedlem i Statens Ejendomsselskab Freja (www.freja.biz)