Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2023

Lars Juel Thiis

Lars Juel Thiis er opstillet af bestyrelsen.

Kompetencer og mærkesager

PAD skal agere i en etisk balance mellem strategiske afkast der honorerer vores pensionisters opsparing, og en investeringsprofil, der reflekterer en tro på at fremtidens virksomheder også vil lade den blå planet eksistere i vores efterkommeres levetid.

PAD skal følge med tiden. Kritisk, men i bevægelse. Jeg sad tidligere i pensionskassens bestyrelse og arbejdede for at vi tilpassede os tidens skiftende, men nødvendige krav til soliditet. Det opnåede vi gennem alliancer med ligesindede og gennem faglige samarbejder i administrationsfællesskaber. Disse samarbejdsrelationer skal kunne tåle eftersyn, idet vi erkender at som lille pensionskasse er vi afhængige af andre.

PAD skal opnå fælles mål gennem dialog. Som arkitekt har jeg i 40 år samlet bygherrer og rådgivere omkring arkitekturens nødvendighed, og skabt en robusthed til formandsposter hvor der er nået ejerskab til præcise mål, ofte ved at insistere på modige beslutninger. I borgerlige ombud har jeg været vant til at forene faglige kræfter til fælles mål - hvor vanskelige de end har været.

PAD er Arkitekternes og Designernes pensionskasse. Fremtidsdrømme er vores fag. Vores investeringsprofil skal indeholde den kvalitative bolig som et naturligt mål særligt for vores pensionister. Overalt ser vi betonbyggerier skyde op under dække af bæredygtighedsbegrebets luftighed. Lad os gøre det bedre, genopdage boligdrømmene i den smukke danske boligtradition, som reelle boformer der tilbyder det trygge liv, ikke kun mellem husene, men også via boligens indre sociale liv.

CV, ansættelser

 
2022-Arkitekt, Cubo
1992-2022Arkitekt og partner, Cubo
2019-Ekstern lektor, Arkitektskolen i Aarhus
2017- Adjungeret professor, Aalborg Universitet, Arkitektur og medieteknologi
1987-1990Underviser, Arkitektskolen i Aarhus
1986–1987Arkitekt, Schütze & Rasmussen
1984-1985Arkitekt, Cody Eckert Ass., Princeton N.J., USA
1983–1984 og 1990-92Arkitekt, Arkitektgruppen i Aarhus (Arkitema)
1983Cand. arch. Arkitektskolen i Aarhus

Ledelseshverv og tillidsposter

 
2021-Akademirådet, medlem af Forretningsudvalget
2010-Formand for Censorkorpset ved de kunstneriske uddannelser
2016-2019Formand for Det Særlige Bygningssyn
2011-2013Formand for Statens Kunstfond
2010-2018Leder af Konkurrenceudvalget i Akademisk Arkitektforening
2014-Bestyrelsesmedlem, Aarhus Kunstakademi
2022-Bestyrelsesmedlem, Kunstbygningen i Vrå
2007-Bestyrelsesmedlem, Vrå udstillingen
2007-2014Ordfører for Repræsentantskabet, Akademisk Arkitektforening
1996-2014Bestyrelsesmedlem i Arkitekternes Pensionskasse