Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2023

Esther Julie Ringer Ellingsen

Esther Julie Ringer Ellingsen er opstillet af medlemmer.

Kompetencer og mærkesager

Jeg er en engageret og ambitiøs arkitekt. Grøn omstilling har været den røde tråd i min unge karriere. Jeg har opsøgt viden om bæredygtighed i udlandet; på TU Delft i Holland lærte jeg om klimatilpasning og bæredygtig transformation i urban skala, og i Norge nørdede jeg træbyggeri. Jeg er uddannet DGNB-konsulent og arbejder på en stor dansk tegnestue. Fordi jeg fagligt har fordybet mig i bæredygtighed, har jeg kompetencer som kan skabe værdi i bestyrelseslokalet.

Jeg stiller op som medlemsrepræsentant i bestyrelsen i PAD for at sikre at medlemmerne bliver hørt, og at vores pensionsforvaltning understøtter den grønne omstilling. Vores pensionskasse administrerer ca. 11,5 mia. kroner, som kan gøre en positiv forskel i verden. Desværre investeres der stadig i år 2023 i ny olieudvinding i Arktis. Det vil jeg med konkrete målsætninger arbejde for at ændre til grønne investeringer, hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen.

Jeg vil arbejde for at bygge bro mellem generationer, medlemmer og bestyrelse i vores pensionsfællesskab.

MINE MÆRKESAGER

  • At pensionskassen forpligter sig til ansvarlige og ambitiøse klimamål som overholder Paris-aftalen, samtidigt med at sikre medlemmerne et godt afkast
  • At der laves en plan for frasalg af investeringer i selskaber som modarbejder Paris-aftalen, herunder fossile selskaber uden grøn transitions-strategi
  • At sikre at medlemmerne bliver hørt, herunder at medlemsforslag om Bæredygtig Pension og Markedstjek bliver gennemført

CV

 
2019-Arkitekt MAA, DGNB-konsulent v/ ERIK Arkitekter, Viborg og Aarhus
2021-2022Arkitekt MAA, fagansvarlig v/ Civicas strategiske partnerskab LIVA, Odense (udlånt fra ERIK Arkitekter)
2017-2018Undervisningsassistent til studiepraktik v/ Arkitektskolen Aarhus
2017-2017Jury – Icopal Prisen 2017 v/ Icopal Danmark ApS
2016-2017Arkitektpraktikant v/ Helen & Hard Architects, Stavanger
2015-2015Modelbygger v/ Cubo Arkitekter, Aarhus

Øvrige ledelseshverv

 
2020-2021Bestyrelsesmedlem v/ Havefællesskabet Vokseværket, Godsbanen Aarhus