Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2022

Trine Vest Lybech Madsen

Trine Vest Lybech Madsen er opstillet af bestyrelsen.

Kompetencer og mærkesager

En innovativ og grøn fremtid

Vores verden ændrer sig hver dag, og de behov og ønsker der er til en pension i dag, er ikke nødvendigvis de samme i morgen. Derfor skal alle medlemmer af fællesskabet gøres opmærksom på det potentiale en pensionsopsparing har, for at skabe en grønnere, bæredygtig og mere innovativ verden.

Derfor vil jeg med mit kandidatur arbejde for:

  • At fortsætte arbejdet med pensionskassen grønne profil og gøre det endnu mere tilgængelig for medlemmer at vælge en mere bæredygtig vej. Og hermed sikre at medlemmerne tager aktiv stilling til, hvorledes deres formue investeres i skabelsen af en grønnere fremtid.
  • At arbejde aktivt ind i pensionskassen for at udvikle et innovativ pensionsfællesskab med blik for fremtiden. Et fællesskab hvor det gode samarbejde vægtes højt og der via dette sikres fremdrift i fællesskabet.
  • At sætte fokus på hvad man også får i fællesskabet – ikke kun en pension, men også forsikringer. Herunder vil jeg arbejde for at introducere en forsikring, der gør det muligt at holde pause i sit arbejdsliv. Denne pause kan anvendes når man møder udfordringer i privatlivet, kæmper med stress eller har brug for luft i familielivet. Kort sagt en mulighed for at holde en pause i sit lange arbejdsliv.
  • At tydeliggøre at pensionskassen er en del af ens liv – hele livet. Herunder at få gjort pension vedkommende for medlemmer under 40 år.
  • At sikre god og transparent kommunikation til medlemmer om tiltag og ændringer i pensionskassen.

CV

 
2022 -Indehaver af Lybech Landskab  
2022 -Projektleder Arkitekturens Stemme, Arkitektforeningen Østjylland
2021 - Kreativ Leder, projektleder, By- og landskabsarkitekt ved Arkitema
2016 - 2020 Projektleder, By- og Landskabsarkitekt ved Arkitema
2013 - 2016Projektleder, By- og Landskabsarkitekt ved Bascon A/S
2013ByMunch, By- og landskabsarkitekt
2010 - 2013 By- og Landskabsarkitekt ved Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL
2009Byplanlægger, Vejle Kommune

Øvrige ledelseshverv

 
2021 - 2022Medlem og stedfortrædende leder i lokalledelsen, Akademisk Arkitektforening Østjylland, samt en del af Arkitektforeningens repræsentantskab
2014 - 2021Leder af lokalledelsen, Akademisk Arkitektforening Østjylland, samt en del af Arkitektforeningens repræsentantskab, herunder en del af lokalledelsesnetværket
2007- 2014Medlem af lokalledelsen, Akademisk Arkitektforening Østjylland, samt en del af Arkitektforeningens repræsentantskab