Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2022

Rasmus Jessing

Rasmus Jessing er opstillet af bestyrelsen.

Det, jeg vil arbejde for, er:

  • Bæredygtighed og grøn omstilling som ledestjerne for alt vi gør og investerer i.
  • En samlet bæredygtighedsstrategi der både leverer på klima/miljø, det sociale og det økonomiske.
  • Bedst mulig investering og afkast af medlemmernes pension.
  • Åbenhed og transparens i ledelse og forvaltning.
  • Sikre et langsigtet perspektiv i bestyrelsen fra et medlem, der har mere end 20 år til pension.
  • Engagement og erfaring gennem et multifacetteret blik fra både private tegnestuer og offentlige bygherreorganisationer.

Tilgang til bestyrelsesarbejdet

Det er vigtigt for mig, at vi har en professionelt arbejdende og ambitiøs bestyrelse. En bestyrelse hvor der er gensidig tillid og respekt.

Samarbejdet og evnen til at trække i samme retning, er efter min mening en grundlæggende forudsætning for, at vi kan drive den grønne omstilling og arbejde med bæredygtighed forstået som klimaindsats, social dagsorden og økonomisk rentabilitet som ledestjerner. Samtidig skal vi sikre, at vores pensionsmidler har det størst mulige afkast og de mindst mulige administrationsomkostninger.

Jeg ser fortsat fremtiden for Pensionskassen Arkitekter og Designere som en selvstændig pensionskasse, der er en del af et stærkt fællesskab. Med den model kan vi efter min mening have et langt stærkere og mere ansvarligt aftryk på vores omverden, end hvis vi enten stod alene eller lod os fusionere ind i en anden pensionskasse. Derfor skal vi som bestyrelse ikke arbejde for en fusion.

CV

 
2022 -KAB s.m.b.a - Byggedirektør
2020 - 2022Cobe A/S - Commercial Director
2017 - 2020Bygningsstyrelsen - Kontorchef med ansvar for Bygningsstyrelsens byggeri
2015COBE ApS - Fungerende Managing Director
2013-2015 & 2016-2017COBE ApS - Project Director
2010 - 2013 Bystrup ApS - Partner
2006 - 2010Bystrup ApS - Arkitekt
2013KADK - Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole institut 4 Design og Kommunikation
2011 - 2014KADK - Timelærer på Kunstakademiets Arkitektskole afdeling for Arkitektur, Design og Industriel Form

Tillidsposter

 
2021Mentor ved Dreyers Fonds legater til nystartede arkitektvirksomheder
2021Fagdommer udpeget af Arkitektforeningen til DGNB Diamant-certificering af DTU Bygning 208
2019Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen i Akademisk Arkitektforening
2014 - 2021Forældrevalgt medlem af bestyrelsen Vesterbro Ny Skole
2017 - 2018Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Danske Ark - Vejledning til bedre projektkonkurrencer
2016Fagdommer udpeget af Arkitektfor­eningen i åben arkitektkonkurrence om ny kirke i Sydhavnen
2015Fagdommer udpeget af Arkitekt­foreningen i lcopalprisen
2015Fagdommer i ARKxSITE international arkitektkonkurrence i Portugal