Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2022

Peder Walsøe Pedersen

Peder Walsøe Pedersen er opstillet af medlemmer.

Kompetencer og mærkesager

Jeg stiller op med en grøn dagsorden – som bygger på et fundament af transparens.

Uden transparens og mod til sammenligning med andre pensionskasser har grønne lovprisende tal ingen vægt.

  • I 2021 har Sampension som den eneste pensionskasse valgt ikke at indsende data til WWFs årlige rapport om pensionskassers klimamål.
  • Sampension ønsker ikke medlemskab i NZ-AOA, som er funderet i FN og bygger på verdensmålene.

På generalforsamlingen 2022 var Mads og jeg, sammen med 160 andre arkitekter, stillere af to forslag, som begge blev vedtaget. 206 medlemmer havde givet støtte med fuldmagt. Forslagene omhandler:

5a: Transparens, medlemskab af NZ-AOA, ambitiøse klimamål
5b: Markes tjek.

Se forslagene på www.grønpension.nu

Det er tredje år i træk der bliver vedtaget forslag mod bestyrelsens anbefaling. De to foregående år har bestyrelsen valgt at ignorerer beslutningerne. Der er derfor vigtigt at både Mads og jeg bliver valgt, hvis de vedtagende forslag skal implementeres.

En stemme på mig er en stemme på:

  • Bæredygtig pension – med ansvarlighed for afkast
  • Transparent, troværdig og entydig kommunikation
  • Transparens i investeringspuljerne (hvis begrænsninger oplyses hvorfor)
  • Valgfrie investeringspuljer
  • Markedstjek - Afsøgning af markedet for andre samarbejdspartnere.
  • Forpligtende medlemskab i NZ-AOA
  • Øget indflydelse til FAOD - eller løsrivelse fra overenskomstens bindinger

Stem på forandring – stem på Mads og Peder

Husk at dette valg er medlemmernes valg – ikke bestyrelsens valg

CV

 
2013 -Arkitekt v/ JJW arkitekter
2009 - 2014+PEDERSEN arkitekter - Indehaver
1996 - 2009Arkitekt v/ PLH arkitekter

Øvrige ledelseshverv

Formand for Danske Byggeøkonomer (siden 2011)
Bestyrelsesmedlem, Waldorfskolen i København (Formand fra 2018 – 2021)
Medlem af FAODs repræsentantskab