Arrow Left
Bestyrelsesvalg 2022

Mads Gudmand-Høyer

Mads Gudmand-Høyer er opstillet af medlemmer.

Kompetencer og mærkesager

Jeg er arkitekt MAA, byggeøkonom og genopstiller til bestyrelsen. Jeg arbejder sammen med Peder Walsøe Pedersen, vi er begge medlemmer af FAODs repræsentantskab og initiativtagere til forslag om bæredygtig pension - vedtaget med 220 stemmer til generalforsamlingen. Forslaget kan ses på www.grønpension.nu og vedrører bl.a. behovet for markedstjek.

Siden Paris-aftalen har pensionskasser arbejdet med at skabe gode afkast på et bæredygtigt grundlag, men ikke alle lykkes lige godt. Efter Arkitekternes skift til Sampension (2017), har både PKA og Akademikerpension præsteret bedre klimahandling og bedre afkast (iht. Verdensnaturfonden og Finanstilsynet N1). I alle 5 år har afkastet hos Akademikerpension ligget over Arkitekternes for gennemsnitsrente (pt. 80% af vores medlemmer), og sidste år lå både PKA og Akademikerpension lavere på omkostninger (N5).

Arkitekternes Pensionskasse er nu landets mindste. Det er på tide at revurdere administrationen, uden særhensyn til Sampension, der som eneste pensionskasse afviste at besvare Verdensnaturfondens pensionsundersøgelse for 2021.

Jeg arbejder for:

  • Bæredygtig pension - godt afkast – markedstjek
  • Transparens - fuld åbenhed om investeringer - ambitiøse klimamål
  • Grøn investeringsstrategi - forpligtende medlemskab af NZ-AOA

I 2023 tilbyder Akademikerpension markedsrente i valgfri risikogrupper i lighed med markedsrenteproduktet nye arkitektmedlemmer optages i. Hvorfor skal arkitekterne nøjes?

Stem for forandring - på mig og Peder.

CV

 
2015 -Konsulent v/ Landsbyggefonden
2011 - 2015Arkitekt v/ Center for Byplan Kbh. Kommune
2010 - 2011Arkitekt v/ Mangor & Nagel
2000 - 2010 Arkitekt v/ PLH arkitekter
1997 - 1999Arkitekt v/ Frederiksen & Knudsen
1995 - 1996 Arkitekt v/ Veritas Architects, Malaysia
1995Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole København

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem, Arkitekternes Pensionskasse
Medlem FAODs repræsentantskab