Arrow Left
Urafstemning

Cecilie Therese Hansen

Kompetencer og mærkesager

Det jeg arbejder for:

 • En pensionskasse der leverer høje afkast på et ansvarligt grundlag

 • En pensionskasse der er til for medlemmerne, hvor medlemsdemokratiet hviler på dialog og dækker alle medlemmers behov og ønsker om en god og stabil pension og forsikringer der dækker hele livet.
   
 • En pensionskasse der tager samfundsansvar med målet om en helhedsorienteret bæredygtig pensionsordning for alle medlemmer.
  • Med understøttelse af FN’s 17 Verdensmål og Parisaftalen – størst effekt for klimaet her og nu,
  • Investeringer i den grønne omstilling
  • Mål om en CO2 neutral investeringsportefølje.
 • En pensionskasse der tænker i helheder er åben og transparent, og hvor medlemmerne kan se og få svar på hvordan vi arbejder med deres opsparinger.

Hvis du stemmer på mig, så vil jeg bruge alle mine erfaringer, min viden og min personlige tilgang til at give Pensionskassen en stærk og troværdig stemme i fællesskabet til gode dig og for alle vores medlemmer.

Mine indsatser som formand de seneste to år taler sit klare sprog. Vi har øget medlemsdialogen og kommunikationen om vores arbejde, vi kan nu tilbyde en fleksibel pensionsordning i markedsrente til alle medlemmer, der hviler på et solidarisk grundlag, og vi har etableret en ambitiøs klimastrategi og herunder sænket vores CO2 aftryk med 42%.

Jeg samarbejder, udfordrer og lytter med det mål at opnå de bedste løsninger for vores medlemmer. Og bringer min erfaring og indblik i de mange og komplekse krav, der stilles til ledelse af en pensionskasse/finansiel virksomhed i spil. Risikoforhold, ansvarlige investeringer, og ikke mindst samarbejdet med direktionen og ledelsen og de øvrige pensionskasser i fællesskabet.

Udover det bringer jeg 25 års erfaringer fra mit arbejdsliv, som bygherre og bygherrerådgiver, hvor jeg har erfaring med samarbejde, ledelse, organisering, strategi, udvikling, økonomi- og risikostyring mv. på store og komplekse byggeprojekter.

CV

 
2016 -Bygherrerådgiver, Emcon a/s  
2016 - 2016Bygherrerådgiver, Arkitema a/s 
2012 - 2016Senior Project Manager, Novozymes a/s
2010 - 2012 Manager, Novozymes a/s 
2008 - 2010Leder i Projekt, Københavns Ejendomme 
2004 - 2008Projektleder, Universitets- og Bygningsstyrelsen
2002 - 2004 Planlægger, Københavns Universitet
1996 - 2002Projektleder, SAS

Tillidsposter

 
2019 -Formand i Pensionskassen 
2019 -Medlem af det fælles udvalg for ansvarlige investeringer
2011 - 2019Næstformand i Pensionskassen
2011 - 2019Medlem af Pensionskassens risiko- og revisionsudvalg

Cecilie Therese Hansen er opstillet af bestyrelsen