Image No Description

Urafstemning 2021

På generalforsamlingen i Arkitekternes Pensionskasse 13. april 2021 var bestyrelsesformand Cecilie Therese Hansen på valg og søgte genvalg. Peder Walsøe Pedersen stillede også op til posten. I henhold til bestyrelsens vedtægter blev valget derfor sendt til urafstemning i perioden 4.-26. maj 2021 blandt alle pensionskassens medlemmer.

Valget stod mellem Cecilie Therese Hansen, der var opstillet af bestyrelsen, og Peder Walsøe Pedersen, der var opstillet af medlemmer. 10,9 pct. af de stemmeberettigede medlemmer har deltaget i urafstemningen og nu er de i alt 1.091 stemmer gjort op. De fordeler sig således:

  • 550 stemmer på Cecilie Therese Hansen
  • 541 stemmer på Peder Walsøe Pedersen

Det betyder, at Cecilie Therese Hansen er genvalgt til bestyrelsen for Arkitekternes Pensionskasse. Hun er uddannet arkitekt og har været medlem af bestyrelsen i 12 år og formand for bestyrelsen siden 2019.

Bestyrelsen består af flg. medlemmer:

  • Cecilie Therese Hansen (formand)
  • Lene Dammand Lund (næstformand)
  • Søren Kaare-Andersen
  • Rie Øhlenschlæger
  • Mads Gudmand-Høyer
  • Holger Bisgaard
  • Klaus Berentsen

Beretning 2020

Det er din pension, og vi vil gerne sikre at du ved hvad det er, vi arbejder med i bestyrelsen. Jeg håber, at du vil tage godt imod årets måde at aflægge beretning på - se seks små film om året der gik længere nede på siden. Og jeg håber også, at du vil give din mening til kende, hvis der er noget, du synes, vi skal gøre anderledes.

Det er dig, der ved hvordan du vil leve dit liv. Derfor er det afgørende at vide om opsparingen rækker og forsikringerne dækker. Og det er også vigtigt at vide, at dine penge er med til at sikre en bedre fremtid. Ikke kun for dig, men også for en bæredygtig verden: Alt hvad vi gør, sætter et aftryk. Derfor er vi meget optagede af, hvordan vores investeringer af din opsparing bidrager til en positiv udvikling for verden. Det gælder både i forhold til klodens tilstand, men også I forhold til menneskers sociale og økonomiske forhold. Vi investerer med særlig omtanke for den verden, vi lever i. Vores tilgang er derfor holistisk og bred.

Skriv til bestyrelsen

Urafstemning

Pensionskassen holdt urafstemning fra den 4. til 26. maj 2021, hvor der skal vælges ét medlem  til bestyrelsen. Læs mere om de to kandidater herunder: 
I Arkitekternes Pensionskasse skulle der vælges et medlem til bestyrelsen for en 3-årig periode. På generalforsamlingen den 13. april 2021 var der to kandidater, der stillede op til den ledige bestyrelsespost . I henhold til pensionskassens vedtægter § 13, stk. 6, skulle valget derfor afgøres ved urafstemning blandt samtlige af pensionskassens medlemmer.

Digital afstemning

Valget til bestyrelsen foregik digitalt. Hvert medlem af pensionskassen kunne afgive én stemme. For at stemme skulle man logge sig ind med NemID. Vi skulle modtage din stemme senest den 26. maj 2021 kl. 23:59.


Beretning for 2020

Bestyrelsens beretning for året der gik er delt op i seks små videoer med hver deres tema. 

Ansvar

Vi har høje ambitioner, når det drejer sig om klima. Vi ønsker at påvirke hele porteføljen i en bæredygtig retning, og vi investerer i de selskaber, der har planer for at omstille sig.

Investeringernes klimaaftryk er i 2020 igen reduceret med mere end 20%. Uacceptabel klimaadfærd har i årets løb medført eksklusion af ca. 40 emissionstunge selskaber fra investeringsuniverset. I alt blev der i 2020 tilføjet 208 nye selskaber på eksklusionslisten, som nu i alt tæller 276 selskaber. Vi har også skruet op for de grønne investeringer. Og alene i sidste halvår af 2020 steg vores andel af grønne investeringer i fællesskabet med godt 29%.Ny pensionsordning

Er man ung, bør man løbe en højere risiko. Omvendt – når man står lige over for pensionering – bør man ikke løbe samme risiko.

Pensionskassen vil give flere medlemmer mulighed for at vælge en ny og mere moderne pensionsordning. På generalforsamlingen i 2021 tog vi stilling til, om den nye ordning skal tilbydes til eksisterende medlemmer af pensionskassen.Medlemsdemokrati

Vi vil meget gerne vide, hvad I har af ønsker til det gode liv og til, hvor I synes, pensionskassen skal bevæge sig hen i fremtiden.

Når vi spørger jer, hvad I lægger vægt på, når vi investerer jeres penge, er svaret næsten altid det samme: Først og fremmest lægger I vægt på økonomisk tryghed i arbejdslivet og pensionsårene for jer og jeres familier.Pension

Det er vores primære målsætning, at de samlede investeringer giver et godt afkast og understøtter en verden, som vi kan være bekendt at give videre.

Vi forholder os derfor aktivt til hver eneste investerede krone, og hvorfor den er investeret som den er. Vi er overbeviste om, at det gør en forskel, når vi både med vores 10 milliarder og med Sampension-fællesskabets 340 milliarder lægger skulderen til og stiller krav.Afkast

Vores investeringer gav i år kun et beskedent afkast på 2,4%. Det er ikke tilfredsstillende, men der knytter sig en række forklaringer til resultatet.

Det utilfredsstillende afkast var en følge af en valgt lav fælles investeringsrisiko for at beskytte de ældre medlemmer mod for store tab, i kombination med covid19-situationens påvirkning på pensionskassens investeringer i aktier.Fællesskab

Der er mange gode grunde til at være en del af et fællesskab. For os er det især vigtigt af tre årsager.

I et stort fællesskab har vi lave omkostninger, vi kan trække på fællesskabets produkter og services og som en del af et stort fællesskab, får vi en større gennemslagskraft når vi stiller krav og påvirker selskabernes adfærd for at fremme FN’s verdensmål.

Nyheder

Generalforsamling 2021
21. april 2021
Ny pensionsordning og opbakning til klimaet på generalforsamlingen. Årets generalforsamling bragte et stort ja tak til ny pensionsordning og bød på intens debat og fakta om pensionskassens indsats på klimaområdet.


276

Eksklusioner

I alt blev der i 2020 tilføjet 208 nye selskaber på eksklusionslisten, som nu i alt tæller 276 selskaber.

479

Omkostninger

Administrationsomkostninger pr. medlem i 2020 udgjorde 479 kr. mod 486 kr. i 2019.

4.000

Hjemmesiden

I 2020 loggede mere end 4.000 af pensionskassens medlemmer sig ind på hjemmesiden for at tjekke deres tal.