Arrow Left
Urafstemning 2020

Peder Walsøe Pedersen

Kompetencer og mærkesager

Jeg vil arbejde for:

 • at alle investeringer som understøtter udvinding af fossile brændsler fravælges.
  De seneste 5 år har medlemmerne efterspurgt netop dette. Bestyrelsen arbejder på det, men det går lidt for langsomt til min smag.
 • at pensionskassens midler indgår som et aktiv i en grøn omstilling
  Hvis vi skal nå de verdensmål og CO2 reduktioner som alle lover hinanden i øjeblikket, så er det påkrævet at pensionskasserne midler indgår som et aktiv. Det er den vej udviklingen går, og alt peger på at det også er her afkastene skal hentes.
 • at pensionskassens bestyrelse indgår i de konstellationer hvor den har maksimal indflydelse.
  I det pensionsfællesskab vi indgår i, udgør vores midler 3%. Det er nærliggende at tænke at der i pensionsfællesskabet lyttes 3% til vores holdninger. Er det årsagen til at af-investeringen af fossile brændsler går så langsomt? – så må vi afsøge alternative samarbejdspartnere.
 • at bestyrelsens beslutninger bygger på et bredt funderet grundlag
  Det er min forståelse at bestyrelsen arbejder i to grupperinger. Dette må nødvendigvis medføre at megen energi bruges på ”tovtrækkeri” frem for gennemarbejdede løsninger.

På generalforsamlingen 27.5 var jeg med stiller på 3 forslag som alle blev besluttet. Essensen af disse er sammenfaldende med ovenstående. Det skulle være mig en stor fornøjelse at følge disse forslag til dørs.

Kompetencer

Gennem mine tillidshverv er jeg vandt til at se muligheder, og arbejde for bedste løsning og fælles vinding til følge. Lytter altid til gode argumenter.

CV

 
Uddannelse 
1989–1994Stud arch / Arkitektskolen i Århus
2005–2006Byggeøkonom / Danske Byggeøkonomer
  
Beskæftigelse 
1996–2009Arkitekt v/ PLH-Arkitekter
2009–2014Selvstændig v/ PLUSPEDERSEN Arkitekter
2014–Arkitekt v/ JJW Arkitekter

Øvrige ledelseshverv

 
2018–Bestyrelsesformand for Steinerskolen i København
(bestyrelsesmedlem siden 2017)
2012–Bestyrelsesformand for Danske Byggeøkonomer.
(bestyrelsesmedlem siden 2006)