Arrow Left
Urafstemning 2020

Lene Dammand Lund

Kompetencer og mærkesager

Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen for Arkitekternes Pensionskasse, fordi jeg med mine erfaringer fra at arbejde med økonomi og strategi i større organisationer og at arbejde strategisk med grøn omstilling kan bidrage med ledelses -og governanceerfaring.

Det er bydende nødvendigt at man arbejder holistisk og strategisk med grøn omstilling, at man får sit bagland med, at man har en klar og langsigtet vision og strategi og en god rammefortælling, og at dette bliver kommunikeret klart.

Siden 2016 har jeg ledet KADKs arbejde med FNs verdensmål. Det har ført til øget politisk bevågenhed, herunder flere bevillinger målrettet grøn omstilling. I et større politisk perspektiv er jeg aktiv, bl.a. i Folketingets 2030-panel, hvor jeg er udpeget medlem (2018-). Jeg sad desuden i advisory bord for Folkemødet på Bornholm, da man i 2019 havde FNs verdensmål som tema.

I forhold til erfaring med bestyrelsesarbejde har jeg stor erfaring både fra det private erhvervsliv; som direktør for SLA Landskabsarkitekter (2006-12), som bestyrelsesmedlem bl.a. i Signal Arkitekter (2006-12), i BARK (2017-), i Freja Ejendomme (2004-18) og i Design denmark (2015-). Som rektor understøtter jeg desuden KADKs bestyrelse.

Jeg vil arbejde for:

  • Et holistisk blik på investeringer, som balancerer højt afkast med en bestræbelse på at nå FNs verdensmål, herunder Parisaftalen
  • Effektivitet i administrationsomkostninger
  • God service til pensionskunder
  • Professionel ledelse med blik for både drift og strategi
  • God medlemskommunikation

CV

 
2012-Rektor for KADK (www.kadk.dk)
2006-2012Administrerende direktør i SLA A/S (www.sla.dk)
2004-2006Adjunkt i procesdesign, Kunstakademiets Arkitektskole
2002-2004Egen virksomhed, Lund Arkitektur
2002-2004MBA-BYG uddannelse, CBS
1995-2002Redaktør af tidsskriftet Arkitekten
1994-1995Arkitekt på tegnestuen Prof. Bernhard Winking, Berlin
1992-1994Medejer af tegnestuen Pluskontoret, Århus
1991-1992Arkitekt på tegnestuen von Gerkan, Marg und Partner, Hamborg
1991Kandidatgrad i arkitektur, bygningskunst, Arkitektskolen i Aarhus

Tillidsposter

 
2019 Medlem af advisory bord for Folkemødet i Allinge
2018-Medlem af 2030-panelet etableret af Folketingets 2030-netværk
2015-Bestyrelsesmedlem i BARK Rådgivning A/S
2017-Bestyrelsesmedlem i Design Denmark
2013-Medlem af Designrådet
2006-2012Bestyrelsesmedlem i Signal Arkitekter (www.signal-arki.dk)
2004-2018Bestyrelsesmedlem i Statens Ejendomsselskab Freja (www.freja.biz)