Nøgletal

Afkastet er opgjort pr. 31. januar 2021

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat 
År-til-dato-0,5 %
  
Januar 202-0,5 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)20192018
Medlemsbidrag388373
Pensionsydelser-253-258 
Investeringsafkast før skat920,5-193,3
Pensionshensættelser, i alt7.132,16.450,4
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-4,9-5,4
Pensionsteknisk resultat9,94,4
Årets resultat186-35
Afkastnøgletal20192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente10,2-2,1%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere