Nøgletal

Afkastet er opgjort pr. 30. september 2021

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat 
År-til-dato7,2 %
  
Januar-0,1 %
Februar0,6 %
Marts
2,0 %
April1,7 %
Maj0,3 %
Juni1,0 %
Juli0,5 %
August0,9 %
September0,1 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)202020192018
Medlemsbidrag387388373
Pensionsydelser-265-253-258 
Investeringsafkast før skat237,7920,5-193,3
Pensionshensættelser, i alt7.382,97.132,16.450,4
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-4,9-4,9-5,4
Pensionsteknisk resultat14,69,94,4
Årets resultat56,7186-35
Afkastnøgletal202020192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente2,4%10,2%-2,1%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere