Nøgletal

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skatÅr-til-dato
Februar 2020- 2,7 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)20192018
Medlemsbidrag388373
Pensionsydelser-253-258 
Investeringsafkast før skat920,5-193,3
Pensionshensættelser, i alt7.132,16.450,4
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-4,9-5,4
Pensionsteknisk resultat9,94,4
Årets resultat186-35
Afkastnøgletal20192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente10,2-2,1%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere