Nøgletal

Afkastet er opgjort pr. 30. november 2022

Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat 
År-til-dato-5,6 %
  
Januar-1,2 %
Februar-2,5 %
Marts2,1 %
April-2,5 %
Maj0,2 %
Juni-4,1 %
Juli4,3 %
August2,2 %
September-5,1 %
Oktober2,6 %
November3,1 %
Udvalgte hovedtal (mio. kr)202020192018
Medlemsbidrag387388373
Pensionsydelser-265-253-258 
Investeringsafkast før skat237,7920,5-193,3
Pensionshensættelser, i alt7.382,97.132,16.450,4
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt-4,9-4,9-5,4
Pensionsteknisk resultat14,69,94,4
Årets resultat56,7186-35
Afkastnøgletal202020192018
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente2,4%10,2%-2,1%

Pensionsordningens omkostninger

Læs mere