Aktiver

Ved udgangen af 2019 udgjorde de samlede aktiver i Arkitekternes Pensionskasse 10,5 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.201910,5 mia. kr.
31.12.20189,5 mia. kr.
31.12.20179,6 mia. kr.
31.12.20168,7 mia. kr.
31.12.20158,1 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over aktiebeholdningen i Arkitekternes Pensionskasse. Oversigten opdateres to gange årligt.

Aktiebeholdning for Arkitekternes Pensionskasse pr. 19. februar 2021.