Aktiver

Ved udgangen af 2020 udgjorde de samlede aktiver i Arkitekternes Pensionskasse 10,4 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.202010,4 mia. kr.
31.12.201910,5 mia. kr.
31.12.20189,5 mia. kr.
31.12.20179,6 mia. kr.
31.12.20168,7 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over aktiebeholdningen i Arkitekternes Pensionskasse. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Aktiebeholdning for Arkitekternes Pensionskasse pr. 30. september 2021.

Kreditliste - erhvervsobligationer

Her finder du en oversigt over direkte investeringer i erhvervsobligationerne i Arkitekternes Pensionskasse. Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Kreditliste (erhvervsobligationer) for Arkitekternes Pensionskasse pr. 3. november 2021.