Image No Description

Hvad betaler du i omkostninger?

Arkitekternes Pensionskasse har nogle af de laveste omkostninger i branchen. Lave omkostninger er vigtige for medlemmerne, fordi en større del af indbetalingerne og afkastet dermed går til at styrke opsparingen. 

Administrationsomkostninger

Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse har besluttet, at omkostningssatserne er: 

  • 40 kr. pr. måned (2021) i administrationsomkostninger, svarende til 480 kr. pr år
  • 0,10 % af den løbende indbetaling
  • Ingen omkostninger ved indskud

Dine omkostninger - ÅOK og ÅOP

Hvis du logger ind, kan du se præcis, hvor meget du betaler i omkostninger. Du kan se dine investeringsomkostninger og de samlede omkostninger i kroner (ÅOK) og procent (ÅOP), så du kan sammenligne med andre selskaber. Klik her for at se dine omkostninger.

Du kan se Arkitekternes Pensionskasses samlede omkostningsnøgletal, opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer.

Omkostningsmåler

Du kan også prøve vores omkostningsmåler, der giver dig en mulighed for at sammenligne omkostningerne i Arkitekternes Pensionskasse med omkostningerne i andre selskaber - her finder du også forudsætninger for beregning af ÅOK.

Åbenhed og gennemsigtighed

Arkitekternes Pensionskasse arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning. Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer Arkitekternes Pensionskasse, hvordan omkostningerne fordeles til medlemmerne, og der offentliggøres årligt en metodebeskrivelse, der både indeholder en selskabs- og revisorerklæring.

Andre omkostninger

Linkpension 
Hvis du har valgt Linkpension betaler du en ekstraomkostning på 0,15 % af din depotværdi i Linkpension. Herudover betaler du handelsomkostninger.