Arrow Left
Magasin

Viden er grundlaget for dialog og handling

Viden er grundlaget for dialog og handling

Med investeringer i ca. 1.600 virksomheder over hele verden, er det sin sag at holde øje med, om selskaberne lever op til Sampension-fællesskabets politikker og værdier.

Sampension er en ansvarlig investor, som går i dialog med et selskab, der er investeret i, hvis det kan påvirke virksomheden til at handle mere ansvarligt. Blandt andet i forhold til skattetransparens, hvor Sampension i en række tilfælde arbejder for, at virksomheder er mere åbne omkring deres skattebetaling i forskellige lande.

Når Sampension indleder dialog med en virksomhed om for eksempel skat, klima eller bæredygtighed er det ofte på baggrund af analyser fra den internationale screeningvirksomhed Vigeo Eiris. Tilsvarende bidrager Vigeo Eiris med data og analyser om børsnoterede virksomheder verden over, som Sampension-fællesskabet overvejer at investere i.

”Vigeo Eiris er en vigtig samarbejdspartner, der hjælper os med at sikre, at vi investerer i overensstemmelse med Sampension-fællesskabets holdninger og politikker. Sammen med Vigeo Eiris formulerer vi de spørgsmål, som vi vil fokusere på i dialogen med en virksomhed. De hjælper også med at facilitere processen og med opfølgning,” siger Jesper Nørgaard, der er viceinvesteringsdirektør i Sampension.

En væsentlig del af processen er, at bestyrelserne i Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Sampension vælger de temaer, de synes er vigtige at gå i dialog med virksomhederne om.

”Vi fokuserer blandt andet på klimaforandringer, arbejdstagerrettigheder, korruption og skattetænkning. Vi har vores egne lister med temaer, som vi sammenholder med Vigeo Eiris data om virksomheder, og så vurderer vi, om vi skal indlede en dialog,” siger Jesper Nørgaard.

I årene 2016-2018 har Sampension 264 gange indledt en dialog med virksomheder. Knap halvdelen er afsluttet, efter at målene var opfyldt.

Aldrig kernevåben

Der er virksomheder, som Sampension ikke vil investere i. Det er virksomheder, der er involveret i produktion af kernevåben og visse våbentyper, der er omfattet af konventioner. Det gælder også virksomheder, der konsekvent overtræder ILO-konventionen om arbejdstagerrettigheder.

”Vi kan trække en streg i sandet og ekskludere en virksomhed, hvis arbejdstagerrettighederne ikke bliver overholdt. Ofte uden en forudgående dialog, fordi vi vurderer, at en virksomhed reelt ikke kan eller ønsker at have en mere ansvarlig adfærd. Det er der flere eksempler på i vores eksklusionsliste,” siger Jesper Nørgaard.

Der kan være forskel på, hvordan Vigeo Eiris og andre screeningvirksomheder vurderer, hvilke temaer, der er vigtige, ligesom definitioner kan være forskellige.

”Vi prioriterer, at Vigeo Eiris har data, der er opdateret og komplette, så vi har det bedste grundlag at beslutte ud fra. Men i sidste ende er det vores egne bestyrelsers politikker og holdninger, vi skal følge. Ikke hvad Video Eiris eller andre fortæller os. Der er derfor også emner, vi fokuserer mindre på,” siger Jesper Nørgaard.