Arrow Left
Magasin

Pensionskassens medlemmer kvitterer for indsatsen

Pensionskassens medlemmer kvitterer for indsatsen

Lange åbningstider, hurtige svartider og mange selvbetjeningsløsninger er blandt de indsatser, medlemmerne sætter pris på i den største årlige tilfredshedsmåling i pensionsbranchen. I disciplinen kunde- og medlemstilfredshed er Arkitekternes Pensionskasse gået frem i 2019.

Arkitekternes Pensionskasse er gået frem i den nyeste kunde- og medlemstilfredshedsmåling fra Aalunds Pensionsbarometer, som er den største årlige tilfredshedsmåling i pensionsbranchen. Undersøgelsen omfatter 15 pensionskasser og pensionsselskaber i Danmark.

Med scoren 3,6 på en 1-5 skala er pensionskassen i 2019 gået frem i forhold til 2018, hvor medlemmerne gav scoren 3,5. I år er pensionskassen kommet tættere på de øvrige medlemmer i Sampension-fællesskabet: Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har i undersøgelsen fået scoren 3,8 mens Sampension med scoren 3,9 er Danmarks næstbedste pensionsselskab i disciplinen kundetilfredshed. Undersøgelsens resultat måles ud fra 12 grundlæggende kundetilfredshedsparametre.

I 2020 forventer Ole B. Tønnesen, der er kundedirektør i Sampension-fællesskabet, at tilfredsheden med pensionskassen stiger yderligere.

”Det er meget glædeligt, at medlemmernes tilfredshed med os er steget i 2019, det er et stort skulderklap til vores pensionsrådgivere. Sampension-fællesskabet lever af tilfredse medlemmer og derfor er vi meget ambitiøse, når det gælder medlemstilfredshed. Aalunds undersøgelse viser, ligesom vores egne tilfredshedsmålinger, at Sampension-fællesskabets fokus på medlemsoplevelsen i vores daglige arbejde gør en positiv forskel for medlemmerne,” siger Ole B. Tønnesen.

Tilfredshed med investeringer

I forhold til parameteret ”Etiske hensyn, når der investeres”, ligger Arkitekternes Pensionskasse på 3. pladsen i Aalunds Pensionsbarometer, Sampension er nr. 4 og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er nr. 7 blandt alle selskaber.

”Ansvarlige investeringer er et tema, der optager rigtig mange. Derfor er det tilfredsstillende, at Sampension-fællesskabets kunder og medlemmer udtrykker en tilfredshed, der er over gennemsnittet for alle selskaber i undersøgelsen. Vi har i 2020 iværksat en række nye initiativer på området, som bl.a. reducerer Sampension-fællesskabets klimaaftryk betydeligt,” siger Ole B. Tønnesen.

Bedst i to vigtige målepunkter

På to parametre i undersøgelsen er Sampension det bedste pensionsselskab, henholdsvis ”Kan altid få personlig rådgivning om min pension” og ”Generelt godt orienteret om min pensionsordning”.

Ole B. Tønnesen er meget glad for resultatet og topplaceringen i det, han kalder to centrale parametre for kundetilfredshed.

”Sampension-fællesskabet har lange åbningstider, korte svartider på e-mail og chat og mange selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. Vi bestræber os på at gøre det så enkelt som muligt for vores medlemmer at finde oplysninger om egen pension, komme i kontakt med os og få rådgivning og hjælp. Vi kan se, at vores indsatser har en positiv effekt på tilfredsheden blandt medlemmerne, og jeg er naturligvis glad for, at medlemmer og kunder oplever os som servicemindede og giver os gode karakterer i tilfredshedsmålingerne,” siger Ole B. Tønnesen.

Endnu højere tilfredshed i 2020

Ole B. Tønnesen påpeger, at medlemmernes og kundernes tilfredshed med Sampension-fællesskabet har været stigende de senere år. Den udvikling forventer han vil fortsætte.

”I 2020 har vi øget vores fokus på at skrive direkte til det enkelte medlem om forhold, der er relevante for vedkommende. Det er for eksempel ved livsændringer som jobskifte og familieforøgelse, at mange medlemmer ønsker at høre fra pensionsselskabet. Netop livsændringer er en relevant anledning til at se på om pensionsordningen stadig er, som den skal være. Det kan bl.a. være i forhold til forsikringsdækninger og begunstigelse,” siger Ole B. Tønnesen.

Flere bruger hjemmesiderne

Aalunds Pensionsbarometer har også spurgt kunder og medlemmer om deres brug af Sampension-fællesskabets hjemmesider. Resultatet viser, at hjemmesiderne er en meget vigtig kilde til information og service.

”På vores hjemmesider har vi oplysninger og gode råd om enhver situation, man som kunde eller medlem kan stå i, og vi opdaterer alle relevante nøgletal løbende. Desuden kan man for eksempel læse om vores indsatser med ansvarlige investeringer – senest har vi oprettet en tracker, hvor man kan følge med i Investeringsafdelingens arbejde. Derfor er det glædeligt, at flere og flere kunder og medlemmer bruger hjemmesiderne til at holde sig opdateret,” siger Ole B. Tønnesen.

Ifølge Aalunds Pensionsbarometer 2019 har 69 pct. af de adspurgte medlemmer i Arkitekternes Pensionskasse besøgt arkitektpension.dk mens henholdsvis 73 pct. og 75 pct. af de adspurgte Sampension-kunder og PJD-medlemmer har besøgt sampension.dk og pjdpension.dk. I forhold til Aalunds Pensionsbarometer 2018 er antallet af besøgende i 2019 steget på alle tre hjemmesider.

Om undersøgelsen

Aalunds Pensionsbarometer 2019 er baseret på 1.904 telefoninterviews med privatpersoner og omfatter et repræsentativt udsnit af befolkningen.