Arrow Left
Magasin

Individuelle hensyn forebygger stress

Med en familie- og seniorpolitik imødekommer Sweco Architects, at medarbejdere er forskellige. For et arkitektfirma er det en vigtig del af opskriften på at forebygge stress.

Arkitektbranchen kræver i perioder en høj stresstærskel, der er for eksempel ofte tryk på op til de store arkitektkonkurrencer. Det kender Sweco Architects, som blandt andet er arkitekterne bag Aarhus Å og Israels Plads i København, alt til – og de oplever cirka hvert andet år, at en af deres medarbejdere må sygemelde sig på grund af stress.

- Stress er et stort problem for den enkelte, og på et mindre kontor er det også noget, der påvirker hele teamet, hvis en medarbejder lægger sig syg i længere tid. Så det er noget, vi tager meget alvorligt. Derfor er det også vigtigt for os at gøre så meget som muligt for at forebygge stress, siger administrerende direktør i Sweco Architects Mads Stenbæk Jakobsen.

Kontoret i København har 25 arkitekter og konstruktører ansat, som aldersmæssigt spænder fra den unge nyuddannede arkitekt til senioren, der har været ansat i mere end 30 år.

Alle er forskellige

Blandt andet det store aldersspænd gør, at Sweco Architects medarbejdere er forskellige steder i deres liv. Det har firmaet taget konsekvensen af ved at nedskrive en familie- og seniorpolitik.

- Vi accepterer, at vores medarbejdere er forskellige og at der er forskel på, hvordan og under hvilke vilkår folk arbejder bedst. Vi har altid haft en kultur, hvor der er plads til fleksibilitet, og hvor der er en passende balance mellem arbejds- og familieliv. Ved at skrive en familie- og seniorpolitik ned har vi skabt en fællesnævner: Det er ok at spørge, om man for eksempel kan gå på nedsat tid i en periode, forklarer fællestillidsrepræsentant Sabina Happel.

Familiepolitikken indeholder for eksempel fleksibel arbejdstid, som betyder, at medarbejderne kan gå på enten nedsat tid eller plus tid afhængig af vedkommendes private situation, og seniorpolitikken giver blandt andet senioren mulighed for at få ændret møde- eller gå-hjem-tid.

Prioriterer sund kollegial kultur

Sabina Happel fortæller, at Sweco Architects prøver at skabe et arbejdsmiljø, hvor kollegaerne er opmærksomme på, hvad der fylder hos hinanden – både arbejdsmæssigt og privat. I den forbindelse er de nedskrevne politikker gode at støtte sig til.

- Vi arbejder meget i teams, vi kender hinandens vaner rigtig godt, og det er svært at gemme sig. Så det er rart at vide, hvad man kan forvente af hinanden, og der er politikkerne med til at skabe klare linjer. Vi tror og håber på, at det kan forebygge nogle stresstilfælde, siger hun.

Men familie- og seniorpolitikken har også en anden funktion.

- I vores branche er der kamp om den gode arbejdskraft, og vi vil selvfølgelig gerne tiltrække dygtige medarbejdere. Derudover ønsker vi at fastholde vores medarbejdere så længe som muligt, og der er især vores seniorpolitik et godt kort på hånden, siger Mads Stenbæk Jakobsen.