Arrow Left
Magasin

Ansvarlig investeringspolitik tages et skridt videre

Velkommen til det nye nummer af Sampension-fællesskabets kundemagasin, som stiller skarpt på ansvarlige investeringer.

Emnet er ikke nyt for Pensionskassen Arkitekter & Designere. Det er det heller ikke for Sampension, hvis arbejde med ansvarlige investeringer, eller ESG (Environmental, Social and Governance), går 20 år tilbage i tiden, først med Burma-boykot og eksklusion af det franske olieselskab Total i 1996 og i 1998 med formulering af Sampensions første ansvarlige investeringspolitik.

Tidligere kaldte man det for etiske investeringer, og der var grundlæggende drøftelser om, hvorvidt fokus på etik i investeringerne var i modstrid med pensionsselskabernes lovfæstede forpligtelse til at skabe det højst mulige afkast. Der ser vi nu ikke nogen modsætning. De to hensyn går hånd i hånd. Det er vores holdning, at fokus på miljø, klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til virksomheders evne til at skabe afkast til investorerne.

Når vi taler om ansvarlige investeringer i dag, er det på hele fællesskabets vegne. I Sampension-fællesskabet repræsenterer vi næsten 300 mia. kr. og 300.000 medlemmer, og når vi investerer, gør vi det naturligvis i henhold til internationale anbefalinger og retningslinjer fra blandt andre FN og OECD.