Arrow Left
Magasin

Ansvarlig investeringspolitik tages et skridt videre

Velkommen til det nye nummer af Sampension-fællesskabets kundemagasin, som stiller skarpt på ansvarlige investeringer.

Emnet er ikke nyt for Arkitekternes Pensionskasse. Det er det heller ikke for Sampension, hvis arbejde med ansvarlige investeringer, eller ESG (Environmental, Social and Governance), går 20 år tilbage i tiden, først med Burma-boykot og eksklusion af det franske olieselskab Total i 1996 og i 1998 med formulering af Sampensions første ansvarlige investeringspolitik.

Tidligere kaldte man det for etiske investeringer, og der var grundlæggende drøftelser om, hvorvidt fokus på etik i investeringerne var i modstrid med pensionsselskabernes lovfæstede forpligtelse til at skabe det højst mulige afkast. Der ser vi nu ikke nogen modsætning. De to hensyn går hånd i hånd. Det er vores holdning, at fokus på miljø, klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til virksomheders evne til at skabe afkast til investorerne.

Når vi taler om ansvarlige investeringer i dag, er det på hele fællesskabets vegne. I Sampension-fællesskabet repræsenterer vi næsten 300 mia. kr. og 300.000 medlemmer, og når vi investerer, gør vi det naturligvis i henhold til internationale anbefalinger og retningslinjer fra blandt andre FN og OECD.