Hvem får pengene ved din død?

Med en begunstigelse vælger du selv, hvem der skal modtage udbetaling fra din pensionsordning ved din død. Indsætter du ikke selv en begunstiget, udbetaler vi automatisk til dine nærmeste pårørende.

Da din pensionsordning blev oprettet i Pensionskassen Arkitekter & Designere, blev dine begunstigede automatisk sat til at være "dine nærmeste pårørende" - se beskrivelsen nedenfor.

Hvis du ikke har ændret begunstigelsen - fx indsat en person ved navn - er det fortsat "dine nærmeste pårørende" som er begunstiget til udbetalinger fra din pensionsordning. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, du har ændret begunstigelsen.

Hvem er nærmeste pårørende?

I Pensionskassen Arkitekter & Designere er dine "Nærmeste pårørende" disse personer i nævnte rækkefølge:

  1. Ægtefælle eller registreret partner
  2. Samlever, hvis:
    - I har fælles bopæl, når du dør, og I venter, har eller har haft fælles barn eller
    - I har levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
  3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
  4. Arvinger efter testamente
  5. Arvinger efter arveloven

Det afhænger af din pensionsordning, hvilke udbetalinger du kan tilgodese dine efterladte med ved din død. Læs mere om de forskellige dækninger ved dødsfald.

Du kan ændre begunstigelsen

Du kan også selv vælge, hvem du vil begunstige. Det gør du ved at udfylde en erklæring om begunstigelse - der er både en erklæring for gruppelivsforsikringen og for pensionsordningen. Du skal udfylde navn og cpr-nummer på dem du vil begunstige og angive, hvor stor en del af udbetalingen vedkommende skal tilgodeses med.

Log ind og udfyld begunstigelse

Hvornår skal jeg ændre min begunstigelse?

Du bør jævnligt sikre dig, at begunstigelsen passer til dig og dine forhold. Du bør overveje at ændre ved begunstigelsen, hvis du bliver gift, skilt, får en samlever, får børn, hvis der er større ændringer i din økonomi eller en af dine begunstigede dør. 

Hvem kan jeg begunstige?

Se hvem du kan begunstige og hvad det betyder, hvis du sætter "ingen" som begunstiget.

Læs mere

FAQ/ Ved dødsfald

Hvad sker der, hvis pensionen udbetales til et barn under 18 år?

Hvor kan jeg se, hvad der bliver udbetalt ved dødsfald?

Hvordan sikrer jeg, at udbetalingerne ved dødsfald er beskyttet mod kreditorer?