Arrow Left
Valg af ny pensionsordning

Forskelle på nuværende og ny ordning

Nuværende ordning
 

Afkast

I din nuværende ordning får du et afkast i form af en depotrente. Afkastet af investeringerne fordeles jævnt ud over tid og mellem medlemmerne. I år med høje afkast lægger vi til side i fællesskabet til år med lave eller negative afkast. Det giver dig et stabilt afkast – uden store udsving. Der tages ikke hensyn til om du er gået på pension eller hvor lang tid der er til du skal på pension.

Valg af investeringsrisiko

Du har ikke mulighed for at påvirke din investeringsrisiko i din nuværende ordning. Risikoen fastlægges af bestyrelsen og gælder for alle medlemmer.
Andel af ufordelte midler og egenkapital

I din nuværende ordning bliver der lagt penge til side i en fælles kasse. Disse penge bliver blandt andet brugt til at udjævne afkastet over årene. Du får din rimelige andel af disse ufordelte midler med, hvis du vælger ny ordning. Du får også din fair andel af egenkapitalen, hvis du skifter til 3 i 1 Livspension. Størrelsen afhænger blandt andet af hvor længe du har sparet op og sammensætningen af din ordning. Du kan se din andel i dit tilbud.

Betinget garanti

I Den fleksible pensionsordning består den samlede pension af en grundpension og en tillægspension.

Grundpensionen er betinget garanteret - det vil sige, at denne del kan sættes ned, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Betingelserne handler blandt andet om størrelsen af det realiserede afkast og om udviklingen i levetider.

Tillægspensionen kommer fra pensionskassens fælles formue, blandt andet egenkapitalen, og er ikke garanteret.

Omkostninger

Dine omkostninger til administration er de samme i din nuværende ordning og i 3 i 1 Livspension.

Ny ordning (3 i 1 Livspension)
  

Afkast

I 3 i 1 Livspension får du det direkte afkast af investeringerne. Afkastet lægges til eller trækkes fra din opsparing hver måned – alt efter om det er positivt eller negativt. Din risiko tilpasses, så den passer til din alder – det gør vi ved at placere din opsparing en årgangspulje, der svarer til din alder.
Har du mange år til pensionering, indeholder din årgangspulje mange aktier og alternative investeringer, som giver gode muligheder for et højt afkast. Er du gået på pension, eller har du kun få år til pensionering, indeholder din årgangspulje mere stabile investeringer og indeholder mange obligationer.

Valg af investeringsrisiko

Du kan selv påvirke din risiko ved at ændre din investeringsprofil. Du kan vælge mellem tre profiler – lav, moderat eller høj risiko. Vælger du over på 3 i 1 Livspension får du investeringsprofilen moderat. Du kan senere vælge en anden profil. Du kan også vælge at investere en del af opsparingen selv i en række fonde via Linkpension.

Andel af ufordelte midler og egenkapital

I 3 i 1 Livspension er der ikke behov for de mange fælles midler. Det skyldes, at afkastet ikke udjævnes over tid, men lægges til eller trækkes fra din opsparing løbende.Betinget garanti

I 3 i 1 Livspension er der ikke denne inddeling i tillægs- og grundpension. Du modtager dine andele af de fælles midler på dit depot. Det løbende afkast lægges til eller trækkes fra dit depot hver måned.

Din pension kan blive ændret, hvis fx de forventede levetider ændres. I de pensioner, vi viser i dit tilbud, har vi taget højde for vores nuværende forventninger til fremtidige forbedringer af levetiderne.

Medlemmerne er ikke garanteret en bestemt udbetaling, og pensionerne kan og vil ændre sig.

Omkostninger

Der er forskel på omkostningerne til investering i de enkelte årgangspuljer i 3 i 1 Livspension. De ældste årgangspuljer med mange obligationer har de laveste omkostninger.

Der tages et gebyr på 300 kr. for at ved valg af ny ordning.