Arrow Left
Valg af ny pensionsordning

Til dig, der modtager pension

Her finder du mere information om, hvad et valg af ny pensionsordning betyder, hvis du er gået på pension.

Ændringer i dine dækninger

Når du modtager dit tilbud om valg af ny pensionsordning kan du se dine tal før og efter, du vælger over. Det er dog ikke alle dækninger, der kan passe med det, du har i dag. Det skyldes, at dækningen ikke findes i den nye ordning. Alle ændringer i dine dækninger fremgår af dit tilbud.

Her kan du se en oversigt over ændringer i dækninger for pensionister:

Nuværende ordningNy ordning 
Kollektiv ægtefælle-/samleverpension
Udbetales til en pensionsberettiget ægtefælle eller samlever ved død
Kollektiv ægtefællepension bortfalder. Du har dog mulighed for i kampagneperioden at tegne en individuel ægtefælle-/samleverpension. 
Løbende kollektiv børnepension til børn under 24 årKollektiv børnepension bortfalder. Værdien af den bruges til at forhøje dine løbende pensioner.
DødsfaldssumDødsfaldssummen bortfalder. Værdien bruges til at forhøje dine løbende udbetalinger.
Ophørende alderspension med garanti (løbende ophørende udbetaling). Ved død udbetales løbende pension efter særlige regler til din ægtefælle/samlever eller dine børn (dog længst indtil børnene fylder 24 år).Ratepension med sikring ved død (løbende ophørende udbetaling). Ved død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende.

Vigtigt - ændring i udbetaling kan påvirker dine offentlige ydelser

I den nuværende ordning udbetales dine pensioner forud for måneden, mens de i den nye pensionsordning udbetales bagud. Vælger du ny pensionsordning vil du i skatteåret 2022 modtage i alt 13 udbetalinger. Således mærker du ikke overgangen mellem forud- og bagudbetaling.

Du skal til gengæld være opmærksom på, at den ekstra pension kan betyde en reduktion af offentlige ydelser i husstanden, fx folkepension eller efterløb. Det kan en generel højere udbetaling også. Du kan altid kontakte pensionskassen, hvis du vil høre mere om, hvad det betyder for dig.

Der går 3-4 måneder fra du har accepteret tilbuddet, til du modtager din første udbetaling fra den nye ordning.

Dine udbetalinger fastsættes én gang om året

Vælger du den nye ordning, vil dine udbetalinger også fremover blive reguleret én gang om året. Hvor du tidligere modtog en pensionsmeddelelse om det kommende års udbetalinger i slutningen af december, vil du modtage den i slutningen af januar. Det skyldes, at pensionskassen skal gøre årets afkast op, inden de nye udbetalinger kan fastsættes.

Sådan reguleres dine udbetalinger

Udbetalingerne fra den nye pensionsordning påvirkes blandt andet af beregningsrenten på ordningen og årets afkast (på den nuværende ordning er det depotrenten og ikke det direkte afkast).

Din pensionsordning er oprettet på et beregningsgrundlag, hvor der er indregnet en rente. Den kaldes en beregningsrente. På din nuværende ordning afhænger din beregningsrente af, hvilken type pensionsordning du har, samt hvornår du fik din pensionsordning. De fleste medlemmer vil have en beregningsrente på 3,75 %, men den kan godt være højere. På den nye ordning er beregningsrenten sat til 3,0 %.

Hvis afkastet efter PAL (pensionsafkastskat) på den nye ordning er større end beregningsrenten, så vil udbetalingerne som udgangspunkt stige, mens udbetalingerne falder, hvis afkastet er lavere end beregningsrenten.

Spørgsmål om alderspension

Får jeg mere i livsvarig pension, hvis jeg skifter til markedsrente?