Sundhedsforsikring

Som medlem af Pensionskassen Arkitekter & Designere kan du tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris.

Sundhedsforsikringen er en frivillig forsikring, du tegner via Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S. Du kan også tegne en sundhedsforsikring til din samlever/ægtefælle og dine børn, hvis du tegner en sundhedsforsikring til dig selv.

Med sundhedsforsikringen er du godt dækket ind med professionel hjælp og rådgivning. Sundhedsforsikringen sikrer dig behandling både i det offentlige og private regi.

Det er Dansk Sundhedssikring, som varetager alle henvendelser vedrørende dækninger og udbetalinger fra din sundhedsforsikring.

Hvad dækker sundhedsforsikringen?

Sundhedsforsikringen dækker hurtig undersøgelse og behandling hos speciallæger og på hospitaler. Der er en behandlingsgaranti på 10 arbejdsdage.

Du er dækket for fysiske behandlinger til lidelser i bevægeapparatet hos fysioterapeut og kiropraktor uden krav om henvisning fra egen læge. Sundhedsforsikringen dækker ligeledes behandlinger hos zoneterapeut, akupunktør og osteopat.

Endelig dækker sundhedsforsikringen psykiske udfordringer med behandlinger hos psykolog og psykoterapeut – eksempelvis stress, depression, angst m.v.

Har du brug for akut psykologisk krisehjælp eller misbrugsrådgivning, kan Dansk Sundhedssikring ligeledes hjælpe dig.

Læs mere om dækninger og betingelser her

Sådan tegner du en sundhedsforsikring

Du tilmelder dig sundhedsforsikringen ved at printe og udfylde tilmeldingsblanketten, hvor du også kan læse mere om forsikringen. Tilmeldingsblanketten indsendes til Dansk Sundhedssikring via en sikker portal. Linket til portalen finder du i tilmeldingsblanketten.

Din pris for forsikringen er 2.497,52 kr. pr. år (2023) , inklusiv 1,1 pct. i afgift til staten. Herudover skal du betale et lovpligtigt garantifondsbidrag på 40 kr. pr. faktura.

Vær opmærksom på, at prisen er ugaranteret og reguleres en gang årligt pr. 1. juni.

Priserne for dækninger til børn eller samlever/ægtefælle finder du i tilmeldingsblanketten.

Du kan læse mere om Dansk Sundhedssikring på deres hjemmeside, eller du kan kontakte dem på telefonnummer 70 20 61 21.