Markedskommentar - juli 2020

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i AP var i juli 1,3% målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første syv måneder af 2020 ligger det tilsvarende afkast som helhed på -3,3 %.

I den seneste måned har der været en lidt blandet udvikling på de store aktiemarkeder kloden rundt, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) steg med 2,6 %. Det europæiske, japanske og engelske aktiemarked er alle faldet, mens det blev til stigninger på det amerikanske aktiemarked og emerging markets aktiemarkedet, der var den store vinder i juli måned med en stigning på næsten 8 %.

Samlet betyder det, at aktiemarkederne den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra -4 % til godt 8 %. Flere af de største aktiemarkeder er dog stadig nede med op til 22 % siden årsskiftet, og det generelle verdensaktiemarkedsindeks er nede med 3 % siden begyndelsen af året – hvor OMX C20 dog skiller sig ud med en stigning på 13,3 % siden nytår – hele det danske aktiemarked er oppe med 9,4 %.

Renterne er over en bred front faldet i den forgangne måned. Dette betyder, at renterne siden årsskiftet er faldet kraftigt. Udviklingen afspejler fortsat den store nervøsitet og usikkerhed i markedet, der får investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder – her har de fortsatte store problemer med at dæmme op for Corona-smitten i specielt USA og Sydamerika, samt problemerne med genopblussen af Corona-epidemien, som vi har set flere steder i forbindelse med den fortsatte gradvise genåbning i mange lande, formentlig fortsat en stor betydning.

Generelt set har den store udpumpning af penge i form af hjælpepakker og den ekspansive pengepolitik betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, idet der efterspørges flere finansielle aktiver, hvilket driver priserne op.

Den amerikanske dollars fortsatte svækkelsen i forhold til euroen i den forløbende måned, hvorfor euroen nu siden årsskiftet er blevet styrket med mere end 5 % i forhold til den amerikanske dollars, godt understøttet af den fortsatte genåbning i Europa, hvor selv nogle af de hårdest ramte lande nu er i fuld gang med genåbningen. I mellemtiden er USA fortsat hårdt ramt af Corona-epidemien og ser således alvorlige tilbageslag flere steder og må lukke mere og mere ned for at inddæmme smitten.

VIX-indekset, der også kaldes “frygtens indeks”, er faldet og ligger ved udgangen af juli måned i 24,5 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts i år at have været oppe i rekordniveauet 82,7, da Corona-krisen spredte sig hastigt.

VIX-indekset er faldet og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 24,5 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen steg med godt 1 % hen igennem den seneste måned, men prisen er fortsat nede med godt 35 % siden årsskiftet.

Den finansielle uro fortsætter på markederne i juli måned, hvor vi i de økonomier, der er i fuld gang med genåbningen, oplever behersket fremgang eller knap så negativ en udvikling, som forventet.

Det er stadig de bløde økonomiske nøgletal (forventningsindikatorer), der udviser de største positive spring, mens udviklingen i de mere hårde økonomiske nøgletal (arbejdsløshed etc.) er noget mere svingende. De mange økonomiske hjælpepakker, der er igangsat, giver fortsat håb og tro på, at landene nok kan komme fornuftigt ud på den anden side af Corona pandemien, men der begynder også at sprede sig en vis uro over, hvad der vil ske, når hjælpepakkerne udløber, samt over hvor lang tid vi skal fortsætte med at være i denne skruestik, som Corona pandemien har lagt på vores økonomier og bevægelsesfrihed. Man vil således fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.