Forklaringer - afkast til depotrente

Afkast før skat og investeringsomkostninger

Det direkte afkast af investeringerne.

Investeringsomkostninger

De samlede omkostninger ved at investere i blandt andet aktier, obligationer, ejendomme og investeringsforeninger.

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet på investeringerne.

Reguleringer af ekstrahensættelser mm.

Pensionskassen skal sætte penge til side for at kunne give de policemæssige pensioner, som er oplyst til medlemmerne. Reguleringens størrelse afhænger blandt andet af renteniveauet og medlemmernes forventede levealder. Reguleringen kan enten frigive penge eller binde penge.

Overførsler til/fra medlemmernes fælleskasse

I år med høje afkast af investeringerne spares en del af afkastet op i fælleskassen. Denne opsparing bliver brugt i de år, hvor afkastet ikke er højt nok til at give dig den depotrente, som gælder for dig.