Depotrente

Når din pension bliver forrentet med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner det faktisk opnåede afkast over tid.

Er du optaget som medlem i 2021 eller senere, bliver din pensionsordning forrentet med det faktiske afkast af investeringerne, det vi kalder markedsrente - du kan se afkast for markedsrente her.

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig. 

Depotrenter før skat pr. 1. januar 2023 
Ubetinget garanteret pension2,40 %
Betinget garanteret pension3,40 %

I Den fleksible pensionsordning er din pension betinget garanteret. I Den gamle pensionsordning har du både en garanteret og en betinget garanteret pension. 

Depotrenten på den ubetingede garanterede pension er lavere som følge af, at der betales risikoforretning. Risikoforrentningen er betaling for, at pensionskassens basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede pension.

Risikoforrentningen udgør for tiden 1,0 % for den garanterede del og finansieres af de kollektive midler. Du kan læse mere om, hvad der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

Fra investeringsafkast til depotrente

Forrentes din pension med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen. I denne opgørelse kan du se, hvordan vi kommer fra årets afkast af investeringerne til årets depotrente.

Risikodækninger i 3 i 1 Livspension bliver forrentet med en depotrente og er placeret i rentegruppe F.

Opgørelsen ser således ud:

Læs mere