Arrow Left
Se dit afkast - markedsrente

Porteføljefordelingen for markedsrente

Risikoen på din pensionsordning afhænger af, hvad pensionsopsparingen er investeret i. Bestyrelsen har fastlagt den strategiske porteføljefordeling pr. 1. januar 2023. Der kan i kortere perioder forekomme afvigelser mellem den strategiske og faktiske fordeling.  

Du kan læse mere om porteføljefordelingen på:

Min Pensionsrisiko

Min Pensionsrisiko er et digitalt benchmarkingsystem, hvor du kan sammenligne risikoen i dit eget pensionsprodukt med gennemsnittet af alle pensionsprodukter. Min Pensionsrisiko er udviklet af Forsikring & Pension – brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber.

Du har mulighed for at påvirke din porteføljefordeling ved at skifte investeringsprofil. Du kan også selv afgøre, hvorledes din opsparing skal placeres ved at vælge Linkpension. Sidstnævnte mulighed kan være begrænset til en mindre del af din pensionsopsparing. 

Du kan læse mere om, hvilke former for aktiver der ligger under de enkelte aktivklasser.