Fratrædelse og orlov

Når en medarbejder fratræder, kan du som arbejdsgiver medvirke til en hurtigere sagsbehandling ved at indberette fratrædelsen samtidig med den sidste ordinære indberetning - eller på anden måde informere os om fratrædelsen.

Som hovedregel bevarer medarbejderen sine dækninger fra pensionsordningen i en vis periode efter indbetalingerne er stoppet - alt efter hvilken ordning medarbejderen har. Betalingen for dette sker ved, at beløbet bliver trukket fra den værdi, medarbejderen har på sin pensionsordning. Efter periodens udløb bliver ordningen ændret til en præmiefri forsikring (fripolice). Det betyder, at medarbejderens dækninger bliver regnet ud fra den værdi, der er sparet op.

Er medarbejderen gået på orlov - og bliver der stadigvæk indbetalt pensionsbidrag, fortsætter pensionsordningen uændret. Bliver der ikke indbetalt pensionsbidrag i orlovsperioden, vil medarbejderen blive registreret som fratrådt i vores system.

Både ved en reel fratrædelse og ved orlov uden indbetaling af pensionsbidrag sender vi besked til medarbejderen om de forskellige muligheder, der herefter er med pensionsordningen.