Hvad indeholder pensionsordningen?

Vi opretter pensionsordningen på baggrund af den første indberetning og indbetaling, som vi modtager. Som ny kunde i Pensionskassen Arkitekter & Designere får langt de fleste en 3 i 1 Livspension, som er et markedsrenteprodukt.

Pensionsordningen kan tilpasses medarbejderens individuelle behov. Det er derfor vigtigt at fortælle medarbejderen, at vores pensionsrådgivere altid er parate til at hjælpe med at få overblik over de mange muligheder for justeringer.

3 i 1 Livspension består af tre dele:

  • Basispension giver medarbejderen en grundlæggende økonomisk sikkerhed ved pensionering, alvorlig sygdom og ved dødsfald. Basispensionen er obligatorisk, dvs. den kan ikke vælges fra. Typisk vil 2/3 del af den indbetalte præmie blive brugt til Basispension.
  • Valgpension giver medarbejderen mulighed for at vælge præcis de dækninger, der passer til medarbejderens ønsker og behov. Medarbejderen bestemmer selv, hvilke dækninger det skal være, og kan altid ændre sine valg senere.
  • Linkpension kan vælges, hvis medarbejderen selv ønsker at investere en del af sin opsparing i en række investeringsfonde.

3 i 1 Opsparing med markedsrente er for medarbejdere, der er:

  • ansat i fleksjob
  • ansat i job med offentligt tilskud pga. helbred
  • tilkendt offentlig førtidspension
  • har en sag i gang om tilkendelse af offentlig førtidspension/seniorpension
  • er tilkendt dækning ved tab af erhvervsevne fra en pensionsordning i Pensionskassen Arkitekter & Designere

Hvis en nyansat i fx fleksjob ikke tidligere har haft pensionsordning i Pensionskassen Arkitekter & Designere - eller det er mere end 1 år siden, der er indbetalt til ordningen, vil medarbejderen få en 3 i 1 Opsparing. Denne pensionsordning er også er et markedsrenteprodukt - dog ofte med begrænset gruppelivsforsikring. Om der er gruppelivsforsikring indeholdt i pensionsordningen afhænger af, hvilken overenskomst, medarbejderen er ansat under.

Medarbejderen kan via MitID logge ind og se sine personlige oplysninger, fx pensions- og forsikringsoversigt, depotregnskab og indbetalinger. Vi kommunikerer med vores kunder via vores hjemmeside. Det betyder, at al korrespondance foregår via postkassen på arkitektpension.dk, som medarbejderen får ved oprettelse af pensionsordningen.