Indberetning af pensionsbidrag

Samtidig med indbetaling af pensionsbidrag skal der sendes en indberetning til Arkitekternes Pensionskasse.

En indberetning indeholder oplysning om CPR-nr., faggruppenr., pensionsgivende løn, bidragsprocent og eventuelt frivilligt bidrag.

Indberetningen holdes op mod betalingen, så vi er sikre på, at det vi har modtaget, er korrekt. Der er en række forskellige muligheder at sende indberetningsoplysningerne på.

Lønsystem tilknyttet Nets OverførselsService

Hvis du som arbejdsgiver anvender KMD og Silkeborg Datacentral, vil Arkitekternes Pensionskasse automatisk modtage indberetning og afregning via Nets. De arbejdsgivere, der fx anvender DataLøn, MultiLøn, Lessor, Axapta og LønService, vil også kunne sende indberetning og afregning via Nets, hvis oplysningerne i systemet opsættes korrekt. Derfor er det en god idé at kontakte os, når der første gang skal indberettes til Arkitekternes Pensionskasse, så vi kan være behjælpelige med oplysningerne til brug for oprettelse i lønsystemet. Dette gælder også ved andre lønsystemer, hvor der kan overføres via Nets.

Hvis virksomheden er tilmeldt Nets OverførselsService, kan oplysningerne sendes via denne formatbeskrivelse.

Overførselsservice

Hvis du som arbejdsgiver ikke har mulighed for at indberette og betale pensionsbidrag via "Mastercard Payment Service" (tidligere Nets), kan vi automatisk trække det indberettede beløb på virksomhedens bankkonto. Dette kræver kun, at man ansøger om Overførselsservice. Det sker ved, at der oprettes en aftale i Overførselsservice via Mastercard Payment Service. Aftalen underskrives med MitID medarbejdersignatur. Sampension skal stå som dataleverandør med CVR-nr. 55834911.

Når Nets har registreret oplysningerne, modtager vi automatisk besked om tilmeldingen.

Indberetning via internettet

Hvis man ikke har et lønsystem, der automatisk kan sende indberetninger via Nets, skal oplysningerne indtastes via vores hjemmeside. For at kunne indberette til os via internettet, skal man som arbejdsgiver bestille en adgangskode.

Der er også mulighed for at sende os en fil via vores hjemmeside. Det kræver også, at man som arbejdsgiver bestiller en adgangskode. Der er to forskellige formater at vælge imellem: