Ansat uden overenskomst

Hvis du har ansat en medarbejder udenom en overenskomst, er der ofte mulighed for at indbetale til medarbejderens tidligere pensionsordning i Pensionskassen Arkitekter & Designere alligevel.

Før du begynder at indbetale til Pensionskassen Arkitekter & Designere, anbefaler vi, at du beder din medarbejder om at kontakte en af vores pensionsrådgivere. Der skal nemlig indgås en individuel pensionsaftale, før vi kan anvende pensionsbidraget.

Pensionsrådgiveren og medarbejderen aftaler bl.a., hvilke dækninger pensionsbidraget skal bruges til. Efterfølgende sender vi et tilbud, som skal accepteres af medarbejderen. Beløbet, der indbetales, kan enten være et aftalt fast, månedligt beløb eller en procentdel af medarbejderens løn.

Medarbejderen kan også selv indbetale til den tidligere pensionsordning - enten ved selv at sende penge til Pensionskassen Arkitekter & Designere eller gennem den nye arbejdsgiver. Her råder vi også til, at medarbejderen kontakter os, før der indbetales.

Når jeres medarbejder har accepteret tilbuddet om indbetaling til os, vil vi sende et informationsbrev til jer.